Aktuellt

2022-10-18

Nya möjligheter för anställda att studera

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd finns ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd för dig som är privatanställd tjänsteman.

Läs mer »
2022-09-26

Sjöbefälsföreningen har undertecknat det nya huvudavtalet

Sjöbefälsföreningen har undertecknat det nya huvudavtalet

Sjöbefälsföreningen har nu undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd med Sarf och Almega. Det nya huvudavtalet undertecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022, sedan riksdagen beslutat om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, den 8 juni 2022. Sjöbefälsföreningen är en del av PTK och i och med att Sjöbefälsföreningens styrelse nu beslutat att underteckna huvudavtalet så omfattas alla medlemmar i den privata sektorn av avtalet.

Läs mer »
2022-09-23

SAN-konferens den 26 oktober

SAN-konferens den 26 oktober

Årets SAN-konferens går av stapeln den 26 oktober med temat ”Bättre arbetsmiljö med systematik och samverkan”. Konferensen arrangeras av Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN). Det blir många intressanta föreläsningar och vi hoppas på en givande dag med nya kunskaper och intressanta möten.

Läs mer »
2022-09-16

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Pluggar du på någon av Sjöbefälshögskolorna? Sjömanskyrkan i Stockholm har ett studiestipendium för elever på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i Göteborg. Alla elever som går andra, tredje eller fjärde året kan söka stipendiet. Alla som söker och uppfyller kriterierna får stipendium. Det går även att söka igen även om du har sökt tidigare år. För att söka behöver du bara fylla i ansökningsblanketten samt bifoga studieintyg från skolan.

Läs mer »
2022-09-16

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2022-09-08

Biljetter till bokmässan

Biljetter till bokmässan

Bokmässan hålls den 22–25 september och där kommer bland annat Sjöfartens kultursällskap att finnas på plats. Sjöbefälen har fått biljetter till mässan som vi lottar ut bland Sjöbefälsföreningens medlemmar. Är du intresserad av att få en biljett till mässan så skicka ett mail till sjobefalen@sjobefal.se och skriv ditt namn och adress som du vill få biljetten skickad till. Skriv även att det gäller biljett till bokmässan.

Läs mer »
2022-08-24

Välkommen på facklig grundkurs!

Välkommen på facklig grundkurs!

Den 18-19 oktober kommer Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs att hållas. Den är öppen för alla medlemmar som vill lära sig mer om facket, arbetsrätt och kollektivavtalen.

Under vår fackliga grundkurs går vi igenom grunderna i arbetsrätt, denna gång med fokus på den nya arbetsrättslagstiftningen och trygghetsöverenskommelsen. Vi kommer också att gå igenom våra kollektivavtal och prata om arbetsmiljö och pension. Självklart finns det även möjlighet att ställa frågor till våra ombudsmän om det är något särskilt man undrar över.

Läs mer »
2022-08-01

Tallink Silja flaggar ut M/S Galaxy

Tallink Silja flaggar ut M/S Galaxy

I slutet av förra veckan meddelade Tallink Silja att svenskflaggade M/S Galaxy kommer att chartras ut till Nederländerna under en längre tidsperiod. De meddelade även att de kommer att flagga ut M/S Galaxy till estnisk flagg och att besättningen varslas om arbetsbrist. Totalt berörs 265 personer, enligt Tallink Silja. 
– Det här är ett jättetungt besked för våra medlemmar ombord på Tallink Silja, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen. Vi kommer att göra allt vi kan för våra medlemmar i denna svåra tid.
Arbetsbristförhandlingar kommer att inledas inom kort. 

Läs mer »
2022-07-01

Öppettider under sommaren

Öppettider under sommaren

Sjöbefälsföreningens växel har öppet som vanligt under sommaren: måndag-torsdag 8-16 och fredag 8-15 med lunchstängt varje dag mellan 11.30-12.30. Kontoret kommer dock inte att vara bemannat varje dag så hör av dig innan du kommer förbi. Under sommaren kan det också vara svårare att få tag på en viss person på grund av semestrar, men det finns alltid minst en ombudsman tillgänglig för att svara på dina frågor.

Sjöbefälsföreningen önskar alla medlemmar en riktigt fin sommar!

Läs mer »
2022-06-28

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Sjöbefälsföreningens medlemmar som är statligt anställda är också medlemmar i Saco-S och omfattas på så sätt av den nya överenskommelsen.

Läs mer »

Sidor