Aktuellt

2021-08-31

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Pluggar du på någon av Sjöbefälshögskolorna? Sjömanskyrkan i Stockholm har ett studiestipendium för elever på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i Göteborg. Alla elever som går andra, tredje eller fjärde året kan söka stipendiet. Alla som söker och uppfyller kriterierna får stipendium. Det går även att söka igen även om du har sökt tidigare år. För att söka behöver du bara fylla i ansökningsblanketten samt bifoga studieintyg från skolan.

Läs mer »
2021-08-30

Blå Tillväxt håller webinar med skatteutskottet

Blå Tillväxt håller webinar med skatteutskottet

Hur skapar vi en hållbar och konkurrenskraftig sjöfartssektor? Det är temat för Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar med talespersoner från flera partier i skatteutskottet. Blå Tillväxt är ett samarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk Sjöfart som syftar till att främja svensk sjöfart.

Under webinaret kommer Blå Tillväxt tillsammans med riksdagsledamöter diskutera konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten. I samband med webinaret presenteras även en ny rapport om stämpelskatten.

Läs mer »
2021-08-30

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2021-06-10

Bidra till bättre arbetsmiljö

Bidra till bättre arbetsmiljö

Har du en bra idé för att öka trivseln ombord? Nu söker Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp efter förslag och goda erfarenheter som kan användas i en kalender som syftar till att ge tips och inspiration till hur arbetsmiljön ombord kan förbättras ytterligare.

Läs mer »
2021-05-20

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Sjöbefälsföreningen sitter just nu i förhandlingar med Stena om både ut- och inflaggning. Stena vill flagga ut M/S Stena Vision, som går mellan Karlskrona och Gdynia, från svensk flagg till cypriotisk flagg. Samtidigt vill rederiet flagga in M/S Mecklenburg-Vorpommern till svensk flagg. Hon har idag tysk flagg och går mellan Trelleborg och Rostock. Enligt rederiet är det inte fråga om arbetsbrist och ingen kommer alltså att drabbas av uppsägning.

Läs mer »
2021-05-20

Facklig grundkurs i november

Facklig grundkurs i november

Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs är öppen för alla medlemmar som vill lära sig mer om facket, arbetsrätt och kollektivavtalen. Under 2020 blev den fackliga grundkursen inställd på grund av Corona-pandemin, men nu öppnar anmälningen till den fackliga grundkursen 2021. Kursen kommer att hållas den 16-17 november. Förhoppningen är att det blir på plats på kansliet i Stockholm, men om det inte är möjligt kommer vi att genomföra en digital kurs.

Läs mer »
2021-05-10

Arbetsbristförhandlingarna i Viking Line avslutade

Arbetsbristförhandlingarna i Viking Line avslutade

I början av mars varslade Viking Line både befäl och manskap på Viking Cinderella. För befälen rörde det sig då om 12 tjänster inom intendenturen. Nu är arbetsbrisförhandlingarna avslutade och Sjöbefälsföreningen har lyckats få ner antalet som drabbas av arbetsbristen till 5 befäl.

Läs mer »
2021-04-20

Dags att anmäla sig till fjällstugorna

Dags att anmäla sig till fjällstugorna

Trots att den sista snön knappt smält än är det redan nu dags att anmäla intresse för fjällstugorna för vintersäsongen 2021/2022. På grund av hög efterfrågan så lottas alla fjällstugorna för veckorna 52 och 1–16. Sista anmälningsdatum är 31/5, svar fås senast den 15/9. I lottningen får varje medlem ange totalt två förstahandsveckor och två andrahandsveckor. I lottningen gäller att man endast kan få en vecka per medlem. Har man fått en vecka man önskat deltar man alltså inte i lottningen av de andra veckor man önskat.

Läs mer »
2021-04-16

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Den 3 maj mellan klockan 13-15 håller Vågrätt ett webinarium. Alla som vill är välkomna att delta. För att anmäla dig klickar du på länken längst ner i inlägget.

Mikael Lindmark från SEKO Sjöfolk är dagens moderator. Mikael har varit med i Vågrätt från starten och är en av de positiva krafter som jobbar för en bättre sjöfart. Detta året är SEKO Sjöfolk ledare för Vågrättsarbetet.

Kenny Reinhold startar upp mötet med ett inledningstal. Kenny är ordförande i SEKO Sjöfolk och en man som inte skräder orden.

Läs mer »

Sidor