Ledningen

Oscar Lindgren

Oscar Lindgren

Verkställande direktör Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen-O

Ansvarar för: Övergripande ansvar för Sjöbefälsföreningens verksamhet. Representerar Sjöbefälsföreningen i ITF Seafarers’ Section: ITF MSC SG, IMO PPR, IMO MEPC, NFBK, NMF.

Telefon: +46 8 518 356 61

E-post: oscar.lindgren@sjobefal.se

Christer Themnér

Christer Themnér

Verkställande direktör i SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB

Ansvarar för den finansiella verksamheten i föreningen och i bolagen samt för TAP-avtalen.
Telefon: +46 8 518 356 15
E-post: christer.themner@sjobefal.se