Ledningen

Mikael Huss

Mikael Huss

Verkställande direktör Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen-O

Telefon: +46 8 518 356 25
E-post: mikael.huss@sjobefal.se

Christer Themnér

Christer Themnér

Verkställande direktör i SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB

Ansvarar för den finansiella verksamheten i föreningen och i bolagen samt för TAP-avtalen.
Telefon: +46 8 518 356 15
E-post: christer.themner@sjobefal.se