Ledningen

Oscar Lindgren

Oscar Lindgren

Verkställande direktör Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen-O

Ansvarar för: Övergripande ansvar för Sjöbefälsföreningens verksamhet. Representerar Sjöbefälsföreningen i ITF Seafarers’ Section: ITF MSC SG, IMO PPR, IMO MEPC, NFBK, NMF.

Telefon: +46 8 518 356 61

E-post: oscar.lindgren@sjobefal.se