Tidskriften Sjöbefälen

Ocean

Annonsera

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Redaktör 
Sofi Cederlöf 08-518 356 50 
E-post sjobefalen@sjobefal.se

Annonser 
För annonsering i Sjöbefälen och på Sjöbefälsföreningens hemsida kontakta Ola Tallbom på 090-711 512 eller ola.tallbom@vkmedia.se

Utgivningsplan 
För att se Sjöbefälens utgivningsplan och annonspriser, klicka på länken nedan.

 

Annonsprislista och utgivningsplan