Avtal och lönebilagor

Ocean

Skärgårdsavtal

Stömma- och Styrsöavtalet reglerar löne-, arbets- och anställningsvillkor för sjöbefäl som är anställda vid privata företag som är anslutna till Almega Tjänsteföretagen, Turism och Sjöfart. Avtalen gäller för de som är anställda vid företag som huvudsakligen sysselsatta med passagerar- och/eller godstrafik i inre fart.

Strömmaavtalet gäller i huvudsak på ostkusten och Styrsöavtalet i huvudsak på västkusten.  Är du osäker på vilket avtal som gäller dig är du välkommen att kontakta oss. 

Sedan den 1 oktober 2022 gäller även Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Läs mer om det i faktarutan till höger.