Avtal och lönebilagor

Ocean

Storsjöavtalet

Storsjöavtalet är grundavtalet för dig som arbetar på ett svenskflaggat fartyg på ett rederi som är anslutet till SARF.

Det finns separata avtal för samtliga yrkeskategorier såsom nautiskt-, tekniskt- och intendenturbefäl. Inom det nautiska befälet finns separata avtal för befälhavare respektive styrman/telegrafist. Till varje avtal finns även en lönebilaga.