Om oss

Ocean

Organisation

Kongressen är föreningens högst beslutande organ och hålls vart fjärde år. Inför kongressen väljer medlemmarna ombud som ska företräda dem på kongressen. På kongressen väljs sedan en föreningsstyrelse som är det organ som har ansvar för den löpande verksamheten under kongressperioden. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en andre vice ordförande samt tio ledamöter och tolv suppleanter. Styrelsen är uppbyggd så att det finns en jämn spridning mellan de tre befälskategorierna nautiskt-, tekniskt- och intendenturbefäl. Klicka här för att se vilka som sitter i styrelsen nu.

Stadgarna

Stadgarna är föreningens styrande dokument. De styr allt föreningen gör och dem kan du ta del av genom att klicka här eller genom att kontakta kansliet. Här regleras allt från föreningens syfte till hur klubbarna ska bedriva sina verksamheter. Kort sagt kan man säga att allt arbete måste vara förenligt med stadgarna för att vara giltigt i föreningens verksamhet.

Kansliet

På huvudkontoret i Stockholm arbetar cirka 15 personer, bland dessa hittar du funktionärer som ombudsmän, redaktör/informatör, jurister och föreningens kanslister som består av medlemsservice och ekonomiavdelning. Hit kan du vända dig om du har frågor om klubbverksamhet, medlemsförmåner, avtal eller om du behöver hjälp gentemot din arbetsgivare. Det finns även en ombudsman i Göteborg och en i Helsingborg.

Image
Flödesschema som visar hur SBF är organiserat

Saco

Sjöbefälsföreningen är medlem i arbetstagarorganisationen Saco och vi har ett nära samarbete med Saco-S och Akademikeralliansen i frågor rörande våra medlemmar i statlig, regional och kommunal sektor. Läs mer om våra förhandlingssamarbeten i inforutan till höger.

Bolagen

Sjöbefälsföreningen är även helägare av ett antal bolag såsom SMBF Service, Nordic Oriental Shipmanagement, SMBF Fastigheter och Fastighets AB Landningsbanan. SMBF Service är ett bemanningsbolag som du kan läsa mer om genom att klicka här. De tre sistnämnda bolagen är fastighetsbolag som äger olika delar av fastigheten i Skarpnäck, där Sjöbefälsföreningen har sitt kontor.

Fonder och stiftelser

Förutom nämnda samarbeten och dotterbolag förvaltar även Sjöbefälsföreningen många fonder och stiftelser. Dessa har till syfte att stödja sjömän, deras närstående och efterlevande som har hamnat i ekonomiskt trångmål. Varje fond och stiftelse har tydliga kriterier för vilka som kan söka ekonomiska medel därifrån. Klicka här för att läsa mer.