Försäkring & pension

Water

Tjänstepension

Om du har kollektivavtal på din arbetsplats får du automatiskt extra pengar inbetalda till din pension, utöver den allmänna pensionen du får från staten. Det kallas tjänstepension och det innebär att du kommer få ut mer pengar som pensionär.

Om du vill få mer information om din pension så är minpension.se ett bra ställe att börja på, då de hämtar information från både staten och pensionsbolagen för att kunna ge en samlad bild av din pension.
Klicka här för att komma till minpension.

Om du jobbar i privat sektor

Om du är privatanställd så kan du gå in på sidan Avtalat, som ägs av arbetsmarknadens parter PTK, LO och Svenskt Näringsliv och som har samlat information om tjänstepension. Om du vill göra val som gäller din pension så görs det numera via Avtalat, tidigare gjordes detta via Collectum.
Klicka här för att komma till Avtalat.
 

Om du jobbar i statlig sektor

Om du är statligt anställd så sköts din tjänstepension av SPV, Statens Tjänstepensionsverk. Här kan du också göra val som gäller placering av din pension.
Klicka här för att komma till SPV.
En del av din pension förvaltas av Kåpan pensioner.
Klicka här för att komma till Kåpan.

Om du jobbar i kommun eller region

Om du är kommun- eller regionanställd så sköts din tjänstepension av KPA, om du inte aktivt gör ett annat val.
Klicka här för att komma till KPA.
Vill du välja ett annat pensionsbolag så kan du göra det på Valcentralen eller Pensionsvalet, beroende på vilken av dem som din arbetsgivare samarbetar med.