Försäkring & pension

Water

Förtidspension

Du som jobbar i den privata sektorn hos en arbetsgivare med kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen har möjlighet att gå i förtidspension från 60 års ålder. Det är en förmån som sjöbefäl har via ITP Sjö och Skärgård. 

Du måste dock uppfylla ett antal krav för att kunna söka förtidspension:

  • Du måste omfattas av ITP Sjö eller Skärgård fram till pensionsavgången. 
  • Du ska ha jobbat tre av de senaste fem åren. 
  • Du ska vara fullt frisk, förtidspensionen får inte användas istället för sjukpension. 

Du har möjlighet att ansöka vid 60 års ålder, men om du går i förtidspension mellan 60–62 års ålder så får du bekosta en del av din förtidspension med ditt ITPK-kapital. Om du väntar till 62 år och en månad så betalas hela förtidspensionen av ITP Sjö/skärgård och dessutom betalas resterande tjänstepension in av ITP-kollektivet, så att tjänstepensionen blir slutbetald efter 65 år. Detta gäller dock bara för ITP 2. Däremot betalas inget in till den allmänna pensionen när du är förtidspensionär.

Ansökningsblankett och förfrågningar om förtida uttag enligt ITP-Sjö/Skärgård ställs till:
PRI Pensionskontakt
ITP-Sjö-administrationen
Box 7504
103 92 Stockholm
E-post: pensioner@pripensionsgaranti.se
Växeln: 08-679 06 00
Jonas Hellström, jonas.hellstrom@pri.se, 08-679 06 54