Ombudsmän

Lennart Runnegård Jonsson

Lennart Runnegård Jonsson

Ombudsman i Stockholm

Ansvarar för: IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal, kontakt med sjökaptensstudenterna och representant för nautisk utbildning på Sjöfartshögskolorna. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, ITF MSC, IMO MSC, IMO NCSR, IMO STW, NFBK och SAN.

Telefon: +46 8 518 356 30

E-post: lennart.jonsson@sjobefal.se

Johan Marzelius

Johan Marzelius

Ombudsman i Göteborg

Ansvarar för: Västkustrederierna, bogseravtalen, SBFs representant för nautisk utbildning på Chalmers, representerar Sjöbefälsföreningen-O i SAN.
Telefon: +46 31 12 80 50, eller +46 8 518 356 35
E-post: johan.marzelius@sjobefal.se

Sandra Stens

Sandra Stens

Förbundsjurist i Stockholm

Ansvarar för: Juridiska ärenden
Telefon: +46 8 518 356 40
E-post: sandra.stens@sjobefal.se

Mikael Huss

Mikael Huss

Ombudsman i Stockholm

Telefon: +46 8 518 356 25

E-post: mikael.huss@sjobefal.se

KARL HUSS

KARL HUSS

Ombudsman i Stockholm

Ansvarar för: IT-avtal, Europaavtal, Enhetsavtal och övriga rederivisa specialavtal, kontakt med sjö­ingenjörsstudenterna och representant för teknisk utbildning på Sjöfartshögskolorna. Representerar SBF i ITF Seafarers’ Section, ITF MSC, IMO SDC, IMO SSE och NMF
Telefon: +46 8 518 356 10
E-post: karl.huss@sjobefal.se