Försäkring & pension

Water

Gruppförsäkringar

Sjöbefälsföreningens medlemmar har möjlighet att teckna gruppförsäkringar med Euro Accident. Du kan till exempel teckna livförsäkring med barnskydd, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring sjöbefäl, privat access sjöbefäl (sjukvårdsförsäkring). Klicka på länken nedan för att komma till Hjertas hemsida, där hittar du informationsbroschyr, villkor och ansökningsblankett.

Klicka här för att läsa mer på Hjertas hemsida. 

Har du frågor om försäkringsvillkoren och fakturor kan du vända dig till Hjerta, som administrerar våra gruppförsäkringar. E-postadress: gruppliv@hjerta.se eller telefon 042-13 18 30.

Har du andra frågor kan du vända dig till Sjöbefälsföreningens kansli. E-postadress sbf@sjobefal.se eller telefon 08-518 356 00.