Avtal och lönebilagor

Ocean

Färjebilagan

Färjebilagan, eller Avtal för fartyg med passagerarcertifikat, omfattar dig som arbetar på ett passagerarfartyg i ett rederi som är anslutet till SARF. Färjebilagan är en anpassning av Storsjöavtalet och reglerar de speciella villkor som gäller inom färjesjöfarten. Storsjöavtalet, som är huvudavtalet, reglerar i huvudsak samtliga villkor även inom färjetrafiken. Dock finns det några undantag, till exempel den ordinarie arbetstiden, och dessa få undantag är då reglerade i denna färjebilaga.