Aktuellt

Almedalen
8 juli 2024
Medlemmarnas röster hördes i Almedalen
1 juli 2024
Ändrade öppettider i sommar
1 juli 2024
Svensk flagg på agendan under Almedalen
25 juni 2024
Träffa Sjöbefälsföreningen i Almedalen!
Visa alla nyheter

Din stöttning i arbetslivet!

Sjöbefälsföreningen står på din sida genom hela din karriär. Hos oss kan du få råd och stöd om allt du kan stöta på i arbetslivet och vi företräder dig vid en konflikt med arbetsgivaren. 

Kontakta oss

Våra lokala företrädare

I många rederier och arbetsplatser finns det klubbar och kontaktpersoner som arbetar fackligt på lokal nivå. Dessa är förtroendevalda på din arbetsplats och finns tillgängliga om ditt ärende eller din fråga är av lokal karaktär.

Hitta din lokala företrädare
Writing

Kalendarium

17 sep
17 september, 10:00 - 18 september, 17:00
3 dec
3 december, 10:00 - 4 december, 17:00

Tidskriften Sjöbefälen

Sjöbefälsföreningens tidskrift kommer ut med åtta nummer per år och innehåller artiklar, reportage och notiser om fackliga frågor, sjöfart, information från föreningen samt andra frågor som är intressanta att ta del av som medlem i Sjöbefälsföreningen.

 

Läs senaste numret

Kongress 2024

Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ och där fattas bland annat beslut om föreningens inriktning, ekonomi, styrelsens ansvarsfrihet och vilka frågor föreningen ska driva framöver. Nästa kongress hålls den 11-13 juni 2024 i Helsingborg. Snart öppnar kongressvalet där aktiva och interaktiva medlemmar får rösta på sina kongressombud. 

Läs mer om kongressen här