Försäkring & pension

Water

Loss of licence

Om du arbetar inom privat sektor på ett rederi som har kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din behörighet på grund av medicinska skäl. Detta kallas ofta loss-of-licence-ersättning.

Om du upplever att du riskerar att bli av med ditt friskintyg rekommenderar vi dig att kontakta din fackklubb eller, om sådan ej finns, Sjöbefälsföreningens kansli.