Medlemskap

Ocean

Därför ska du bli medlem i facket!

Sjöbefälsföreningen är ett fackförbund vars huvuduppgift är att förhandla och teckna avtal för samtliga befälskategorier. Vi är också ett yrkesförbund med syfte att stärka och utveckla yrkesrollen för alla med chefsbefattning ombord.

Våra ombudsmän är alla specialister inom sina områden, till exempel arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, utbildning, behörighet, arbetsrätt, arbetsskador, försäkringar och pensioner. 

  • Vi tecknar kollektivavtal med bra villkor på din arbetsplats. Där ingår bland annat sjuklön, tjänstepension, extra semesterdagar och löneökningar. 
  • Vi företräder dig vid en konflikt med arbetsgivaren.
  • Råd och stöd om allt du kan stöta på i arbetslivet.
  • Du får hjälp att granska anställningsavtal.
  • Vi hjälper dig med din kontakt med myndigheter i frågor som rör ditt arbetsliv.
  • Vi har fokus på dina yrkesfrågor.
  • Som studerandemedlem får du förhandlingshjälp och stöd om något händer under din praktik.
  • Du får tillgång till en rad medlemsförmåner, som tidskriften Sjöbefälen, möjlighet att teckna försäkringar och tillgång till föreningens fjällstugor.

Sjöbefälsföreningen finns för att du och övriga sjöbefäl ska få bättre villkor!