Om oss

Ocean

Sjöbefälsföreningens styrelse

Lennart Jonsson
Verkställande direktör SBF och SBF-O

Mats Högblom
Ordförande, teknisk chef i Wallenius

Jan Häggblom
Förste vice ordförande, intendenturbefäl

Annelie Hamberg
Andre vice ordförande, styrman i Destination Gotland

Sandro Chiesi
Styrelseledamot, 1:e Fartygsingenjör i Stena Line

Monica Rönnqvist
Styrelseledamot, tekniker

John Borgman
Styrelseledamot, teknisk chef i ForSea Ferries

Claes Bacos Eriksson
Styrelseledamot, teknisk chef i Stena RoRo

Per Hammarqvist
Styrelseledamot, befälhavare i Blidösundsbolaget

Kenneth Toresson
Styrelseledamot, befälhavare i Färjerederiet/Trafikverket

Patrik Fjällström
Styrelseledamot, nautiker i Wallenius

Per Ringbom
Styrelseledamot, överstyrman i Eureka Shipping

Mikael Johansson
Styrelseledamot, restaurangservicechef i Stena Line