Om oss

Ocean

Sjöbefälsföreningens styrelse

Lennart Jonsson
Verkställande direktör SBF och SBF-O

Mattias Elisson, ordförande  
nautiker Destination Gotland

Mikael Johansson, 1:e vice ordförande
intendentur, Stena Line

Claes Bacos Eriksson, 2:e vice ordförande
tekniker, Wallenius

Tia Lindström
intendentur Tallink Silja

Björn Berg
nautiker Ballerina

Patrik Fjällström
nautiker Wallenius

Per Ringbom
nautiker Admare

Jesper Elfvorn
nautiker Sjöfartsverket

Andreas Rönnkvist
tekniker Donsötank

Krikor Wartanian
tekniker Öresundslinjen

Nicklas Torstensson
tekniker Wallenius

Reine Pettersson 
tekniker Destination Gotland