Försäkring & pension

Water

Om du blir sjuk

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. Du börjar med att anmäla till din arbetsgivare att du har blivit sjuk.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har ett särskilt Sjöfartskontor, dit du som är sjöman kan vända dig om du har frågor om sjukskrivning. Sjöfartskontoret ligger i Göteborg, men har hand om alla sjömän på svenska fartyg.

Du kan maila dem på: sjofartskontoret@forsakringskassan.se 

Klicka här för att komma till Försäkringskassans hemsida

För dig som jobbar i privat sektor

Om du jobbar på Storsjöavtalet så har du rätt till sjuklön via kollektivavtalet. Om du har jobbat mindre än ett år i rederiet har du rätt till full lön (sjuklön) i två månader. Om du har jobbat i mer än ett år i rederiet har du rätt till sjuklön i tre månader och om du har jobbat i mer än fem år har du rätt till sjuklön i fem månader. Läs mer om detta i ditt kollektivavtal genom att klicka här.
Om du fortfarande är sjukskriven när din period med sjuklön är slut kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som bedömer hur länge du har rätt till sjukpenning. Du kan då även få ersättning från en av dina försäkringar – ITP sjukpension. Läs mer om det på Avtalat genom att klicka här.
Det är Alecta som betalar ut ITP sjukpension och för att få pengarna utbetalda behöver du anmäla ett konto till dem. Läs mer på Alectas hemsida genom att klicka här.


Om du jobbar på Strömmaavtalet eller Styrsöavtalet så betalar arbetsgivaren ut sjuklön som motsvarar 80 procent av din vanliga lön de 14 första dagarna av din sjukskrivning, efter att ett karensavdrag har gjorts. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Men tack vare kollektivavtalet får du både sjukpenning och sjuklön fram till dag 90 av din sjukskrivning. Läs mer i Strömmaavtalet eller i Styrsöavtalet genom att klicka här.
Det är upp till Försäkringskassan hur länge du har rätt till sjukpenning. När du varit sjukskriven i 90 dagar och din arbetsgivare inte längre behöver betala sjuklön kan du istället få ersättning från en av dina försäkringar – ITP sjukpension. Läs mer om det på Avtalat genom att klicka här.
Det är Alecta som betalar ut ITP sjukpension och för att få pengarna utbetalda behöver du anmäla ett konto till dem. Läs mer på Alectas hemsida genom att klicka här.


För dig som jobbar i statlig sektor

Om du jobbar i staten så betalar arbetsgivaren ut sjuklön som motsvarar 80 procent av din vanliga lön de 14 första dagarna av din sjukskrivning, efter att ett karensavdrag har gjorts. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Men tack vare kollektivavtalet får du både sjukpenning och sjuklön fram till dag 365 av din sjukskrivning. Hur stor sjuklön du har rätt till beror på hur mycket du tjänar. Läs mer i kollektivavtalet genom att klicka här.


För dig som jobbar i kommun och region

Om du jobbar inom kommun och region så betalar arbetsgivaren ut sjuklön som motsvarar 80 procent av din vanliga lön de 14 första dagarna av din sjukskrivning, efter att ett karensavdrag har gjorts. Från och med dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Men tack vare kollektivavtalet kan du få både sjukpenning och sjuklön fram till dag 90 av din sjukskrivning.
Det är upp till Försäkringskassan hur länge du har rätt till sjukpenning. När du varit sjukskriven i 90 dagar och din arbetsgivare inte längre behöver betala sjuklön kan du ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Läs mer på deras hemsida genom att klicka här.