Avtal och lönebilagor

Ocean

Statliga-, regionala och kommunala avtal

Staten

För dig som är statligt anställd är det förhandlingsorganisationen Saco-S som tecknar kollektivavtal om till exempel löner, pensioner, semester och föräldraledighet. Sjöbefälsföreningen är medlemmar i Saco-S, vilket innebär att avtalen gäller för dig som är medlem i Sjöbefälsföreningen och jobbar inom staten.

För dig som är statligt anställd finns det två centrala huvudavtal; Affärsverksavtalet och Villkorsavtalet. Affärsverksavtalet gäller dig som arbetar i Sjöfartsverket eller i Trafikverket. Villkorsavtalet gäller i övriga myndigheter. Dock finns det lokala avvikelser i varje myndighet och i varje verksamhetsområde. För att vara helt säker på vilket avtal som gäller just dig, kontakta gärna föreningen eller din lokala företrädare.

Klicka här för att komma till de centrala statliga avtalen.

Region och kommun

För dig som är anställd i en region eller i regionalt bolag gäller avtalen som är tecknade av AkademikerAlliansen, som du finner genom att klicka på länken nedan. Vilket avtal som gäller för just dig beror på vilken kommun eller region du arbetar i. Om du är osäker kan du kontakta föreningen eller din lokala företrädare.

Klicka här för att komma till avtalen hos AkademikerAlliansen.