Försäkring & pension

Water

Pensionsgrundande lön

Beräkningen av din pensionsgrundande lön för tjänstepensionen ITP-Sjö och ITP-Skärgård inom Sjöfartens Arbetsgivareförbund respektive Almega Tjänsteföretagen bransch Skärgårdstrafik skall ske enligt nedanstående:

ITP 1

Omfattar alla födda 1979 och senare, samt även befäl som arbetar i rederier vilka tillkommit efter 25 april 2006 och som tidigare inte omfattats av ITP planen. Arbetsgivaren skall varje månad anmäla summan av nedanstående beräkning till Collectum. Summan av:

  • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön)
  • pensionsgrundande vivre (gäller ej ITP Skärgård)
  • lönetillägg som pensionsavgiften ska beräknas på, enligt Råd och anvisningar (se dokumentet nedan)
  • Utöver det ska arbetsgivaren lägga till 15 procent av eventuell kontant utbetalning som den anställde får och som inte redan räknats in i summan ovan.

ITP 2

Omfattar alla födda 1978 och tidigare om man ej omfattas av ITP 1 enligt ovan. Arbetsgivaren skall anmäla summan av årslön till Collectum enligt nedanstående beräkning. Summan av:

  • den fasta månadslönen (tarifflön eller så kallad enhetslön) gånger tolv
  • pensionsgrundande vivre per månad gånger tolv, (gäller ej ITP Skärgård)
  • lönetillägg som pensionsavgiften ska beräknas på, enligt Råd och anvisningar (se dokumentet nedan)
  • Förändringar av årslön på grund av högre ålderstillägg, befordran eller avtalsmässiga lönehöjningar, etc. skall av arbetsgivaren anmälas till Collectum.

Anser du att fel lön är inrapporterad till Collectum bör du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare för att få en rättelse. 

Vill du läsa mer om pensionsgrundande lön, klicka här för att komma till Collectum.