Försäkring & pension

Water

Om du dör

För dig som jobbar i privat sektor

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

När du jobbar på ett företag med kollektivavtal har du automatiskt en försäkring, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som ger ett skattefritt engångsbelopp till din familj om du dör innan du går i pension.

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Om din inkomst är en viktig del av din familjs ekonomi kan du genom din tjänstepension välja att lägga till två typer av extra skydd till familjen, återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden innebär att din familj får del av den tjänstepension som du tjänat in. Om du lägger till skydden betalas de med pengar som annars hade gått till din pension. Så lägg inte till extra skydd om de inte behövs.

Återbetalningsskydd - innebär att din familj får de pengar du tjänat in till din tjänstepension när du dör. Om du skulle dö innan du börjat ta ut pengarna betalas beloppet ut till din familj under fem år. Om du dör efter att du börjat ta ut pengarna får din familj ta över det som återstår av utbetalningarna från din pension.

Familjeskydd - innebär att din familj får ersättning om du skulle dö. Om du har tjänstepensionen ITP 1 får din familj får ersättning om du dör innan du fyller 66 år. Har du tjänstepensionen ITP 2 får din familj ersättning om du dör innan 65 års ålder. Du väljer själv hur stort belopp de ska få (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp) och hur länge utbetalningarna ska pågå (5, 10, 15 eller 20 år). Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år.

Beroende på hur din familjesituation ändras kan du välja att lägga till eller ta bort skydden när du vill. Du gör valen hos Collectum.

Läs mer om vilka skydd som finns och hur du tecknar dem på Avtalats hemsida.

För dig som jobbar i statlig sektor

Tjänstegruppliv­försäkring (TGL)

I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.

Efterlevandepension

När du är statligt anställd ingår en efterlevandepension. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör. Efterlevandepensionen kan du inte ta bort och den påverkar inte din tjänstepension. Efterlevandepension betalas ut till din make, maka eller sambo. För att efterlevandepensionen ska betalas ut till din sambo måste ni ha gemensamma barn. Om du och din sambo inte har några gemensamma barn måste ni tidigare ha varit gifta med varandra för att pensionen ska betalas ut.

Återbetalningsskydd 

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in.  Du kan välja återbetalningsskydd på delar som finns hos hos Kåpan Tjänstepension (Kåpan Tjänste, Kåpan Extra, Kåpan Flex) och på den valbara delen.

Läs mer om vilka skydd som finns och hur du tecknar dem hos Statens tjänstepensionsverk.

För dig som jobbar i kommun eller region

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar: grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj kan få dina pensionspengar om du dör. Utan återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli något högre. I många avtal ingår återbetalningsskyddet.

Familjeskydd och efterlevandepension

Familjeskydd och efterlevandepension ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region och gäller om du dör medan du fortfarande är anställd. Pengarna kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller sambo med och till dina barn.

Läs mer om vilka skydd som finns och hur du tecknar dem hos KPA Pension.