Tidskriften Sjöbefälen

Ocean

Prenumeration

Sjöbefälsföreningens tidskrift utkommer med åtta nummer per år och innehåller artiklar och notiser om teknik, fackliga frågor och sjöfart i allmänhet samt diverse förströelse.

Prenumerationspriset  är 350 kronor inkl moms (6%). För att teckna en prenumeration, kontakta redaktören.

Sofi
Sofi Cederlöf
Redaktör och informationsansvarig
+46 8 518 356 50