A-kassan

Ocean

Gå med i a-kassan

Förutom att vara medlem i Sjöbefälsföreningen, där du får stöttning och rådgivning i arbetslivet, är det bra att vara med i en a-kassa. A-kassan ger ett ekonomiskt grundskydd om du blir arbetslös. För att få ersättning måste du ha arbetat minst sex månader, minst 60 timmar per kalendermånad samt ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader. Sjöbefälsföreningen samarbetar med Akademikernas a-kassa. Observera att ett medlemskap i Sjöbefälsföreningen inte är samma sak som ett medlemskap i a-kassan. Du måste själv ansöka om medlemskap hos Akademikernas a-kassa.

Klicka här för att läsa mer och ansöka om medlemskap på Akademikernas a-kassas hemsida.