29 jun
29 juni 2023, 10:45

Försvarsutskottet eniga: Fler svenskflaggade fartyg behövs

Almedalen

Under Blå Tillväxts seminarium i Almedalen var politikerna överens om att Sverige inte har nog med varken svenskflaggade fartyg eller svenska sjömän. De var också överens om att Blå Tillväxts tre åtgärder, utveckla tonnageskatten, ersätta stämpelskatten med en avgift och återställa nettomodellen, behöver genomföras.

Seminariet, som hölls på onsdagen under Almedalsveckan, lockade en hel del publik. Ämnet var ”Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?” och fyra riksdagsledamöter från försvarsutskottet deltog. Dessa var Alexandra Anstrell (M), Mikael Larsson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Lars Wistedt (SD). Moderator var Carl Carlsson från Svensk sjöfart som inledde med en kort dragning om sjöfarten innan Sjöbefälsföreningens vd Oscar Lindgren tog över för att berätta om samarbetet Blå Tillväxt.
– För att nå de breda politiska målen avseende bland annat miljö och klimat, konkurrenskraft och sysselsättning, säkerhet och försvar föreslår vi att tre mycket kostnadseffektiva åtgärder genomförs. Dessa tre justeringar och åtgärder är relativt små för staten, men viktiga för näringen, och kan genomföras till låga kostnader med stora samhällsvinster. Avgörande för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring, och för alla åtgärder, är att regering och riksdag garanterar förutsägbara och långsiktigt konsekventa villkor för näringen.
Sen berättade Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson hur viktig sjöfarten är för Sverige.
– Motsvarande 1000 godståg om dagen kommer via sjöfarten. 90 procent av det vi importerar och exporterar kommer till sjöss. Men de svenskflaggade fartygen utgör en väldigt liten del av de som transporterar gods. Vi har ett större handelsberoende, men en mindre handelsflotta, än våra grannländer.

Införde begreppet ”havsbygd”
Sedan höll marinchefen Ewa Skoog Haslum ett föredrag om hur viktig svensk sjöfart är för Försvarsmakten. Hon pratade om begreppet ”havsbygd” som havets motsvarighet till landsbygd.
– Man glömmer bort att det finns ett samhälle till sjöss. Vi måste skydda havsbygden som helhet. Men lagen ger inte marinen rätt att skydda något annat än svenskflaggade fartyg, sa hon.
Hon öppnade också upp för ett närmare samarbete mellan Försvarsmakten och den civila sjöfarten för att klara kompetensförsörjningen.
– Vi utbildar värnpliktiga på tre platser och nu bjuder vi in till en arbetsmarknadsdag där vi bjuder in sjöfartsnäringen. Tänk om tio år, då har vi en massa folk i sjöfartsnäringen som har gjort värnplikt i marinen.

Behöver komma i mål
Under politikerutfrågningen undrade moderatorn Carl Carlsson hur man kan förbättra läget för den svenska sjöfarten?
– Vi behöver titta på arbetsvillkoren, ha en bransch där människor vill och orkar jobba. Inte sälja ut hamnar. Vi måste ha svenskflaggade fartyg, ha varvskapacitet och bli bättre på att ha offentligt ägande i samhällsviktig infrastruktur, sa Hanna Gunnarsson (V).
– Det är viktigt att sjöfarten får rättvisa konkurrensförhållanden. Svenskflaggade fartyg är jätteviktigt och att vi har kontroll på våra hamnar, sa Lars Wistedt (SD).
– Bra villkor och bra arbetsmiljö för de anställda. För att vi ska få fler svenskflaggade fartyg så kommer vi in på de näringspolitiska frågorna, där vet jag att sjöfarten under många år har jobbat med de här frågorna, och det är en sån sak som vi behöver putta över kanten så att vi verkligen kommer i mål, sa Mikael Larsson (C). 
–Vi måste stötta det hållbara, att svensk sjöfart inte får konkurrensnackdelar, sa Alexandra Anstrell (M).

Enigheten är väldigt viktig
Politikerna fick också frågan om de två tillkännagivandena som en enig riksdag gjorde angående Blå Tillväxts två frågor om tonnageskatten och stämpelskatten. 
– Det är jättebra att det är en enig riksdag, alla är med på att det behöver göras. Jag hoppas att regeringen orkar driva frågan i hamn under mandatperioden, sa Mikael Larsson (C).
– Ur beredskapsperspektivet så måste vi pressa på och regeringen behöver höra det. Vi har lämnat en försvarsberedningsrapport där vi är ganska eniga. Vi har en skyldighet att föra det vidare. Det här är större frågor än sakfrågorna, det handlar om försvarsberedskap och att skydda våra gränser, sa Hanna Gunnarsson (V).
– Det är viktigt att vi gör saker tillsammans. Alla myndigheter har ett ansvar tillsammans. Att ta bort stämpelskatten är vi för, jag hoppas att regeringen snart kommer med något om det. Och att utreda tonnageskatten, sa Alexandra Anstrell (M).
– Faktum är att enigheten är väldigt viktig. I höst kommer vi att börja titta på civilförsvaret och då behöver vi input från er, sa Lars Wistedt (SD).

Politik får inte bli lekstuga
Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, avslutade seminariet med ett viktigt medskick: 
– Jag ska citera Annie Lööf: ’Politik får inte bli en lekstuga där man bara söker klick’. Nu måste vi komma framåt. Vi skyddar bara svenskflaggade fartyg och vi har bara lite drygt 100 att skydda. Vi skojar lite om toapapper och att det försvinner. Men det är ganska mycket större och allvarligare saker som riskerar att försvinna om vi inte klarar av att försörja oss.

Klicka här för att se hela seminariet