3 jul
3 juli 2023, 10:38

Donsörederier går ur Sarf

Donsö

Elva Donsörederier har beslutat sig för att gå ur Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförbund. Utträdet kommer att ske den 1 januari 2024.

Den 30 juni kom beskedet från elva Donsörederier, att de har för avsikt att lämna arbetsgivareorganisationen Sarf. Rederierna som lämnar Sarf är Furetank, Northen Offshore Services, Northen Ship Management, N-O-S Skagerack, OljOla Shipping, Donsötank, Älvtank, Sirius Rederi, Sirius Shipping, Sirius Crew och Veritas Management. I ett gemensamt pressmeddelande skriver rederierna:
”Undertecknande rederier ser en framtid där vår industri sakta försvinner om inte strategin förändras. Med anledning av detta har vi därför beslutat att avsluta vårt medlemskap i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF). Vi vill tillsammans hitta nya sätt att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer med högre krav på förnyelse och modernisering av branschen, samt skapa en svenskflaggad handelsflotta av tillräcklig storlek.”
Alla elva rederier kommer att fortsätta att vara medlemmar i Svensk sjöfart, och genom dem även i Svenskt näringsliv.
Sjöbefälsföreningen har kollektivavtal med Sarf som de anställda i dessa bolag omfattas av. 
– Sjöbefälsföreningen arbetar med att utreda vilka konsekvenser detta kan få för våra medlemmar och hur dessa kan lösas på bästa sätt tillsammans med berörda parter, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen.