Aktuellt

2018-11-16

Nytt TAP-avtal tecknat

Nytt TAP-avtal tecknat

Sjöbefälsföreningen tecknade under gårdagen ett nytt TAP-avtal för filippinska befäl med SARF och AMOSUP. Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,1 procent från och med den 1 januari 2019. I övrigt inga förändringar i de allmänna villkoren. De nya tarifferna kommer att komma upp på hemsidan inom kort.

Läs mer »
2018-10-03

Kansliet stängt den 2 november

Kansliet stängt den 2 november

Fredagen den 2 november är kansliet stängt. Du kan fortfarande maila oss på sbf@sjobefal.se. Mail som skickas på fredagen kommer att läsas och besvaras på måndagen den 5 november.

Sjöbefälsföreningen önskar en trevlig allhelgonahelg!

Läs mer »
2018-09-19

Möjlighet att söka bidrag

Möjlighet att söka bidrag

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2018-09-19

Lottning av fjällstugorna pågår

Lottning av fjällstugorna pågår

Intresseanmälan till Sjöbefälsföreningens fjällstugor är nu stängd och lottningen pågår. Så fort den är klar kommer vi att höra av oss till alla som har anmält intresse.

De veckor som lottas är vecka 50–52 2018 (10–30 december) och vecka 1–16 2019 (30 december 2018–21 april 2019).

Läs mer »
2018-06-08

Skattereduktion återinförs

Skattereduktion återinförs

Regeringens förslag om att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgifter har tillstyrkts. Därmed blir det möjligt för medlemmar i svensk, eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen, under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kronor per år. Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer »

Sidor