Aktuellt

2022-11-17

Förberedelser inför avtalsrörelsen

Förberedelser inför avtalsrörelsen

Nästa år är det avtalsrörelse. För att förbereda sig i god tid samlades styrelsen med företrädare för alla klubbar för att diskutera vilka yrkanden som ska drivas.

– Avtalskonferensen har varit väldigt givande med många bra diskussioner, säger Sjöbefälsföreningens vd Oscar Lindgren.

Läs mer »
2022-11-17

Delta i undersökning om social trygghet ombord

Delta i undersökning om social trygghet ombord

Projektet Redo 2 undersöker social trygghet ombord, i relation till sjösäkerheten. De behöver nu hjälp från ombordanställda och studenter på sjöprogrammen att fylla i en undersökning om erfarenheter från vardagen till sjöss. Undersökningen tar cirka tio minuter att fylla i och man är helt anonym.

Studien undersöker hur arbetsklimat och säkerhet ombord påverkas av den sociala tryggheten i arbetslaget.

Läs mer »
2022-11-17

Nytt avtal skapar 17 nya befälsjobb

Nytt avtal skapar 17 nya befälsjobb

Sjöbefälsföreningen har undertecknat ett nytt avtal med Stena Line som tryggar deras framtida försörjning av driftsbefäl och samtidigt skapar nya arbetstillfällen.

– Efter alla varsel och neddragningar som har varit under pandemin så känns det extra roligt att få underteckna ett avtal som faktiskt skapar minst 17 nya tjänster, säger Sjöbefälsföreningens förhandlingschef Lennart Jonsson.

Läs mer »
2022-10-31

NMF höll kongress i Stockholm

NMF höll kongress i Stockholm

I slutet av oktober höll NMF, Nordiska Maskinbefälsfederationen, kongress i Stockholm. Där beslutades att stödja den gemensamma avsiktsförklaringen från Nordic Navigators om förbättrad sjösäkerhet i Arktis. Följande punkter är också godkända av ITF MSC i oktober 2022, för att garantera säkerheten för alla som har sitt arbete ombord på fartyg som verkar i polarvatten:
• Tills det är obligatoriskt i Polarkoden ska alla utsedda och tilldelade uppgifter för personer som tjänstgör på denna typ av fartyg som trafikerar polarvatten ha adekvat utbildning och förtrogenskap.

Läs mer »
2022-10-18

Nya möjligheter för anställda att studera

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd finns ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd för dig som är privatanställd tjänsteman.

Läs mer »
2022-09-26

Sjöbefälsföreningen har undertecknat det nya huvudavtalet

Sjöbefälsföreningen har undertecknat det nya huvudavtalet

Sjöbefälsföreningen har nu undertecknat det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd med Sarf och Almega. Det nya huvudavtalet undertecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 22 juni 2022, sedan riksdagen beslutat om förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, den 8 juni 2022. Sjöbefälsföreningen är en del av PTK och i och med att Sjöbefälsföreningens styrelse nu beslutat att underteckna huvudavtalet så omfattas alla medlemmar i den privata sektorn av avtalet.

Läs mer »
2022-09-23

SAN-konferens den 26 oktober

SAN-konferens den 26 oktober

Årets SAN-konferens går av stapeln den 26 oktober med temat ”Bättre arbetsmiljö med systematik och samverkan”. Konferensen arrangeras av Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN). Det blir många intressanta föreläsningar och vi hoppas på en givande dag med nya kunskaper och intressanta möten.

Läs mer »
2022-09-16

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Pluggar du på någon av Sjöbefälshögskolorna? Sjömanskyrkan i Stockholm har ett studiestipendium för elever på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i Göteborg. Alla elever som går andra, tredje eller fjärde året kan söka stipendiet. Alla som söker och uppfyller kriterierna får stipendium. Det går även att söka igen även om du har sökt tidigare år. För att söka behöver du bara fylla i ansökningsblanketten samt bifoga studieintyg från skolan.

Läs mer »
2022-09-16

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2022-09-08

Biljetter till bokmässan

Biljetter till bokmässan

Bokmässan hålls den 22–25 september och där kommer bland annat Sjöfartens kultursällskap att finnas på plats. Sjöbefälen har fått biljetter till mässan som vi lottar ut bland Sjöbefälsföreningens medlemmar. Är du intresserad av att få en biljett till mässan så skicka ett mail till sjobefalen@sjobefal.se och skriv ditt namn och adress som du vill få biljetten skickad till. Skriv även att det gäller biljett till bokmässan.

Läs mer »

Sidor