Aktuellt

2022-09-16

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyhléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2022-09-08

Biljetter till bokmässan

Biljetter till bokmässan

Bokmässan hålls den 22–25 september och där kommer bland annat Sjöfartens kultursällskap att finnas på plats. Sjöbefälen har fått biljetter till mässan som vi lottar ut bland Sjöbefälsföreningens medlemmar. Är du intresserad av att få en biljett till mässan så skicka ett mail till sjobefalen@sjobefal.se och skriv ditt namn och adress som du vill få biljetten skickad till. Skriv även att det gäller biljett till bokmässan.

Läs mer »
2022-08-24

Välkommen på facklig grundkurs!

Välkommen på facklig grundkurs!

Den 18-19 oktober kommer Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs att hållas. Den är öppen för alla medlemmar som vill lära sig mer om facket, arbetsrätt och kollektivavtalen.

Under vår fackliga grundkurs går vi igenom grunderna i arbetsrätt, denna gång med fokus på den nya arbetsrättslagstiftningen och trygghetsöverenskommelsen. Vi kommer också att gå igenom våra kollektivavtal och prata om arbetsmiljö och pension. Självklart finns det även möjlighet att ställa frågor till våra ombudsmän om det är något särskilt man undrar över.

Läs mer »
2022-08-01

Tallink Silja flaggar ut M/S Galaxy

Tallink Silja flaggar ut M/S Galaxy

I slutet av förra veckan meddelade Tallink Silja att svenskflaggade M/S Galaxy kommer att chartras ut till Nederländerna under en längre tidsperiod. De meddelade även att de kommer att flagga ut M/S Galaxy till estnisk flagg och att besättningen varslas om arbetsbrist. Totalt berörs 265 personer, enligt Tallink Silja. 
– Det här är ett jättetungt besked för våra medlemmar ombord på Tallink Silja, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen. Vi kommer att göra allt vi kan för våra medlemmar i denna svåra tid.
Arbetsbristförhandlingar kommer att inledas inom kort. 

Läs mer »
2022-07-01

Öppettider under sommaren

Öppettider under sommaren

Sjöbefälsföreningens växel har öppet som vanligt under sommaren: måndag-torsdag 8-16 och fredag 8-15 med lunchstängt varje dag mellan 11.30-12.30. Kontoret kommer dock inte att vara bemannat varje dag så hör av dig innan du kommer förbi. Under sommaren kan det också vara svårare att få tag på en viss person på grund av semestrar, men det finns alltid minst en ombudsman tillgänglig för att svara på dina frågor.

Sjöbefälsföreningen önskar alla medlemmar en riktigt fin sommar!

Läs mer »
2022-06-28

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Sjöbefälsföreningens medlemmar som är statligt anställda är också medlemmar i Saco-S och omfattas på så sätt av den nya överenskommelsen.

Läs mer »
2022-06-22

Information från valmyndigheten

Information från valmyndigheten

Du som är sjöman på fartyg i utrikes fart kan brevrösta från utlandet. Den 11 september 2022 är det val i Sverige till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är röstberättigad och befinner dig utomlands när det är val kan brevrösta, det vill säga skicka din röst med posten. Du kan även förtidsrösta på flera ambassader och konsulat.

Om du vill brevrösta behöver du beställa brevröstningsmaterial. Du kan beställa materialet från Valmyndighetens webbplats från och med den 1 juni. Du kan också beställa materialet från en kommun, många svenska ambassader och konsulat.

Läs mer »
2022-06-22

Skatteavdrag gör a-kassan billigare

Skatteavdrag gör a-kassan billigare

Nu blir det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter man betalat till sin a-kassa. Skatteavdraget är på 25 procent och gäller från den 1 juli 2022. Den som har betalat sin avgift till a-kassan kommer inte att behöva göra något själv för att dra nytta av avdraget – a-kassan meddelar Skatteverket och avdraget kommer automatiskt med i personens självdeklaration.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget på 25 procent blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor.

Läs mer »
2022-06-17

Sjöbefälsföreningen kommer till Almedalen

Sjöbefälsföreningen kommer till Almedalen

Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats i Almedalen. På tisdagen den 5 juli kl 13.00 arrangerar vi seminariet "Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?" tillsammans med Blå Tillväxt. Kom gärna förbi och lyssna!

Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?
Arrangör: Blå Tillväxt (Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Föreningen Svensk Sjöfart)

Datum och tid: 5/7 2022 13:00 – 13:45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Läs mer »
2022-05-12

Sjöbefälsföreningen kommer till Chalmers

Sjöbefälsföreningen kommer till Chalmers

På tisdag nästa vecka, den 17 maj, kommer Sjöbefälsföreningen till Chalmers för att träffa eleverna i salen "Alfa". Klockan 16-17 är det öppet för alla att vara med. Klockan 17 kommer fokus ligga på avgångselevernas frågor inför deras inträde på arbetsmarknaden. Kom dit och träffa våra ombudsmän Karl Huss och Johan Marzelius och hör dem berätta om arbetsmarknadsläget, löner, avtal, pension och försäkringar. Samt varför det är viktigt att vara med i facket. Det kommer även att avsättas tid för frågor och så ta chansen att komma dit och få svar på allt du undrar över!

Läs mer »

Sidor