Aktuellt

2022-01-12

Välkommen på Vågrätt-möte

Välkommen på Vågrätt-möte

Välkommen till Vågrätts öppna möte! Seminariet arrangeras gemensamt av medverkande organisationer i Vågrätt. Under det öppna mötet ges en genomgång av flera av de aktiviteter som just nu pågår inom Vågrätt och dess deltagande organisationer. På grund av rådande restriktioner arrangeras Vågrätts öppna möte digitalt.

Läs mer »
2021-12-15

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottet

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottet

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottets vice ordförande Niklas Karlsson och pratat om sjöfartens betydelse. Med på mötet var Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss och Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson samt Maria Lönn, politisk sekreterare i försvarsutskottet.

Läs mer »
2021-12-15

Förhandlingar om alkohol- och drogavtal inledda med Almega

Förhandlingar om alkohol- och drogavtal inledda med Almega

Sjöbefälsföreningen har, tillsammans med Seko sjöfolk, inlett förhandlingar med Almega om ett centralt alkohol- och drogavtal. Sjöbefälsföreningen har tidigare tecknat ett sånt avtal med Sarf på Storsjösidan och nu är målsättningen att få till ett liknande avtal med Almega.

Läs mer »
2021-08-31

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Studiestipendium från Sjömanskyrkan

Pluggar du på någon av Sjöbefälshögskolorna? Sjömanskyrkan i Stockholm har ett studiestipendium för elever på Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers i Göteborg. Alla elever som går andra, tredje eller fjärde året kan söka stipendiet. Alla som söker och uppfyller kriterierna får stipendium. Det går även att söka igen även om du har sökt tidigare år. För att söka behöver du bara fylla i ansökningsblanketten samt bifoga studieintyg från skolan.

Läs mer »
2021-08-30

Blå Tillväxt håller webinar med skatteutskottet

Blå Tillväxt håller webinar med skatteutskottet

Hur skapar vi en hållbar och konkurrenskraftig sjöfartssektor? Det är temat för Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar med talespersoner från flera partier i skatteutskottet. Blå Tillväxt är ett samarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk Sjöfart som syftar till att främja svensk sjöfart.

Under webinaret kommer Blå Tillväxt tillsammans med riksdagsledamöter diskutera konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten. I samband med webinaret presenteras även en ny rapport om stämpelskatten.

Läs mer »
2021-08-30

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2021-06-10

Bidra till bättre arbetsmiljö

Bidra till bättre arbetsmiljö

Har du en bra idé för att öka trivseln ombord? Nu söker Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp efter förslag och goda erfarenheter som kan användas i en kalender som syftar till att ge tips och inspiration till hur arbetsmiljön ombord kan förbättras ytterligare.

Läs mer »
2021-05-20

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Sjöbefälsföreningen sitter just nu i förhandlingar med Stena om både ut- och inflaggning. Stena vill flagga ut M/S Stena Vision, som går mellan Karlskrona och Gdynia, från svensk flagg till cypriotisk flagg. Samtidigt vill rederiet flagga in M/S Mecklenburg-Vorpommern till svensk flagg. Hon har idag tysk flagg och går mellan Trelleborg och Rostock. Enligt rederiet är det inte fråga om arbetsbrist och ingen kommer alltså att drabbas av uppsägning.

Läs mer »

Sidor