Aktuellt

2021-06-10

Bidra till bättre arbetsmiljö

Bidra till bättre arbetsmiljö

Har du en bra idé för att öka trivseln ombord? Nu söker Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp efter förslag och goda erfarenheter som kan användas i en kalender som syftar till att ge tips och inspiration till hur arbetsmiljön ombord kan förbättras ytterligare.

Läs mer »
2021-05-20

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Förhandlingar om ut- och inflaggning

Sjöbefälsföreningen sitter just nu i förhandlingar med Stena om både ut- och inflaggning. Stena vill flagga ut M/S Stena Vision, som går mellan Karlskrona och Gdynia, från svensk flagg till cypriotisk flagg. Samtidigt vill rederiet flagga in M/S Mecklenburg-Vorpommern till svensk flagg. Hon har idag tysk flagg och går mellan Trelleborg och Rostock. Enligt rederiet är det inte fråga om arbetsbrist och ingen kommer alltså att drabbas av uppsägning.

Läs mer »
2021-05-20

Facklig grundkurs i november

Facklig grundkurs i november

Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs är öppen för alla medlemmar som vill lära sig mer om facket, arbetsrätt och kollektivavtalen. Under 2020 blev den fackliga grundkursen inställd på grund av Corona-pandemin, men nu öppnar anmälningen till den fackliga grundkursen 2021. Kursen kommer att hållas den 16-17 november. Förhoppningen är att det blir på plats på kansliet i Stockholm, men om det inte är möjligt kommer vi att genomföra en digital kurs.

Läs mer »
2021-05-10

Arbetsbristförhandlingarna i Viking Line avslutade

Arbetsbristförhandlingarna i Viking Line avslutade

I början av mars varslade Viking Line både befäl och manskap på Viking Cinderella. För befälen rörde det sig då om 12 tjänster inom intendenturen. Nu är arbetsbrisförhandlingarna avslutade och Sjöbefälsföreningen har lyckats få ner antalet som drabbas av arbetsbristen till 5 befäl.

Läs mer »
2021-04-20

Dags att anmäla sig till fjällstugorna

Dags att anmäla sig till fjällstugorna

Trots att den sista snön knappt smält än är det redan nu dags att anmäla intresse för fjällstugorna för vintersäsongen 2021/2022. På grund av hög efterfrågan så lottas alla fjällstugorna för veckorna 52 och 1–16. Sista anmälningsdatum är 31/5, svar fås senast den 15/9. I lottningen får varje medlem ange totalt två förstahandsveckor och två andrahandsveckor. I lottningen gäller att man endast kan få en vecka per medlem. Har man fått en vecka man önskat deltar man alltså inte i lottningen av de andra veckor man önskat.

Läs mer »
2021-04-16

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Vågrätt Öppet möte - Jämställdhet är allas ansvar

Den 3 maj mellan klockan 13-15 håller Vågrätt ett webinarium. Alla som vill är välkomna att delta. För att anmäla dig klickar du på länken längst ner i inlägget.

Mikael Lindmark från SEKO Sjöfolk är dagens moderator. Mikael har varit med i Vågrätt från starten och är en av de positiva krafter som jobbar för en bättre sjöfart. Detta året är SEKO Sjöfolk ledare för Vågrättsarbetet.

Kenny Reinhold startar upp mötet med ett inledningstal. Kenny är ordförande i SEKO Sjöfolk och en man som inte skräder orden.

Läs mer »
2021-04-16

Vidta åtgärder för smittsäkra kurser!

Vidta åtgärder för smittsäkra kurser!

Sjömän, rederier och kurssamordnare måste vidta så goda smittskyddsåtgärder som möjligt för att stoppa smittspridning, samtidigt som kursverksamheten behöver fortgå. Det skriver Sjöbefälsföreningen i ett öppet brev tillsammans med Seko Sjöfolk och Svensk Sjöfart.

Läs mer »
2021-03-10

Utlandsavtalen klara

Utlandsavtalen klara

Lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknades från den 1 september 2020 med 4,0 procent. De nya lönerna gäller till 1 februari 2022 och de som slutat sin anställning efter den 1 september 2020 ombedes snarast begära att få ut retroaktiv lön.

Lönerna har justerats med hänsyn till effekten av ändringar i skattesystemet, nya kost och traktamentesersättningar samt ändringar avseende löner och tillägg enligt uppgörelsen i storsjöavtalet för år 2020. 
Det kan noteras att storsjöavtalets bruttolönehöjning på 3,0 procent motsvarar en nettolönehöjning på 4,0 procent.

Läs mer »

Sidor