12 jan
12 januari 2024, 13:31

Sjöbefälsföreningen har tecknat hängavtal med Donsörederier

DSM

Sjöbefälsföreningen har tecknat hängavtal med Donsörederierna som lämnade Sjöfartens arbetsgivareorganisation, Sarf, vid årsskiftet. Hängavtalen började gälla den 1 januari 2024.

– Vi är å våra medlemmars vägnar tillfreds med att vi har kommit i mål med detta och kunnat teckna hängavtal med de Donsörederier som har valt att lämna Sarf, säger Lennart Jonsson, vd för Sjöbefälsföreningen.

Det var i somras som rederierna Furetank, Northen Offshore Services, N-O-S Skagerack, OljOla Shipping, Donsötank, Älvtank, Sirius Crew och Veritas Management kom med beskedet att de lämnar arbetsgivareorganisationen Sarf vid årsskiftet. Under hösten har förhandlingar pågått mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Donsörederierna för att hitta en lösning så att medlemmarna i dessa bolag får oförändrade villkor. Ett arbete som nu är avklarat genom att hängavtal har tecknats.

– Vårt mål med detta arbete har hela tiden varit att hitta en lösning så att rederiernas utträde ur Sarf inte påverkar våra medlemmar, utan att de tryggt kan jobba vidare med bibehållna arbetsvillkor. Och detta har vi lyckats med nu, säger Lennart Jonsson.