8 okt
8 oktober 2023, 13:49

Sjöbefälsföreningen deltog i möte med Nordiska Maskinbefälsfederationen

NMF

Sjöbefälsföreningen deltog under vecka 40 i NMF:s, Nordiska Maskinbefälsfederationens, möte på Färöarna. NMF är ett forum för kontinuerlig dialog mellan de sex nordiska ländernas fackföreningar för maskinbefäl. Där lyfts gemensamma frågor och fackförbunden samarbetar för att förbättra maskinbefälens arbetsförhållanden.

Det nuvarande arbetet inom NMF är framförallt inriktat på FN:s sjöfartsorganisation IMO:s tekniska arbetsgrupper. Detta eftersom regelverket som kommer styra utvecklingen av framtidens klimatsmarta och hållbara fartygstransporter går snabbt och kräver att representanter för arbetstagarna är med för att reglerna ska bli praktiskt genomförbara.

NMF roterar ordförandeskapet mellan medlemsländerna. Denna kongressperiod är det Norge som har ordförandeskapet genom Odd Rune Malterud och Sverige är vice ordförande genom Sjöbefälsföreningens ombudsman Karl Huss.

Vid frågor gällande NMF:s arbete kan ni kontakta Karl Huss på karl.huss@sjobefal.se

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet från NMF.