6 nov
6 november 2023, 13:50

Viking Cinderella får finsk flagg

Cinderella

Viking Cinderella får finsk flagg i samband med att fartyget byter rutt till Stockholm-Mariehamn-Helsingfors i mars nästa år. Detta meddelade Viking Line i slutet av oktober.
– Det är ett jättetråkigt besked. Vi är oerhört besvikna på Viking Line. Vi hade hoppats och trott att de skulle bibehålla den svenska flaggen, säger Lennart Jonsson, vd för Sjöbefälsföreningen.

M/S Viking Cinderella går just nu i kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Viking Line skriver i ett pressmeddelande att flaggbytet inte kommer att föranleda uppsägningar och att personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor.
– Vi är lite bekymrade över hur det här kommer att fungera, framförallt när det gäller pensionen. Det är ganska ovanligt med svenskar ombord på finskflaggade fartyg, säger Lennart Jonsson.
Vid den här tidningens pressläggning pågår förhandlingar mellan Sjöbefälsföreningen och Viking Line.
– Vi tycker att arbetstagarna har ställt upp och hjälpt rederiet vid den tuffa tiden under pandemin. Vi fick snabbt på plats ett korttidspermitteringsavtal och alla i besättningen ställde upp för sitt rederi. Jag lider verkligen med de anställda. Många hade fasat för detta, säger Lennart Jonsson.
Han fortsätter:
– Om de ekonomiska aspekterna skulle få styra så känns det som att det skulle vara fördelaktigt att behålla Cinderella under svensk flagg. Dels på grund av den låga kronkursen och dels på grund av sjöfartsstödet. Men av någon outgrundlig anledning så räcker inte det, utan man väljer ändå att flagga henne finskt. Detta förvånar mig mycket, men ändå kanske inte.
Viking Line har, tillsammans med Gotlandsbolaget, köpt M/S Birka Stockholm som ska börja trafikera Stockholm-Mariehamn-Visby våren 2024 med svensk flagg och svenska kollektivavtal.
– Det står i vår förhoppning att många av våra medlemmar kommer att kunna erbjudas anställning på Birka. Det gäller såväl driftsbefäl som intendenturbefäl, säger Lennart Jonsson.