28 dec
28 december 2023, 11:47

Minimal arbetsbrist på M/S Cinderella

Viking Cinderella blir finsk

Förhandlingarna för de befäl, ombord på Viking Cinderella, som har valt att inte följa med till finsk flagg, är nu avslutade. 

– Det gäller det fåtal befäl som har valt att inte följa med i övergången till finsk flagg och då blir det formellt en arbetsbrist, säger Sjöbefälsföreningens förbundsjurist Sandra Stens.

Det var i slutet av oktober som Viking Line meddelade att de kommer att flagga ut Viking Cinderella till finsk flagg i mars 2024. Under hösten har Sjöbefälsföreningen suttit i förhandlingar med rederiet om befälens framtid. De är nu avslutade och resultatet blev att alla befäl som vill får följa med fartyget till finsk flagg eller, för indententurens del, fortsatt arbete i Viking Rederi ombord på M/S Birka Gotland.

– Det är jättetråkigt att Viking Line har valt att flagga ut Cinderella, vi hoppades in i det sista att rederiet skulle ta ett annat beslut. Att samtliga befäl har haft möjlighet att fortsätta sina anställningar under finsk flagg är en klen tröst i sammanhanget, säger Sjöbefälsföreningens förbundsjurist Sandra Stens som har deltagit i förhandlingarna.

De nu avslutade arbetsbristförhandlingarna har endast omfattat driftsbefälen då intendenturbefälen har haft möjligheten att stanna kvar i Viking Line genom arbete på M/S Birka Gotland.

– För intendenturbefälen finns valet att fortsätta jobba under svensk flagg med bibehållna anställningsvillkor på Birka Gotland, säger Sandra Stens.

M/S Birka Gotland ägs gemensamt av Viking Line och Gotlandsbolaget och ska börja gå i trafik på rutten Stockholm, Mariehamn och Visby under våren 2024. Viking Line kommer då att bemanna intendenturen medan Gotlandsbolaget bemannar driften. Det gör att de nautiska och tekniska befälen måste söka tjänsterna på Birka Gotland om de vill jobba där, istället för att följa med Cinderella över till finsk flagg.

– Majoriteten av driftsbefälen kommer att stanna kvar på Viking Cinderella och arbeta under finska avtal. Även om arbetsbristförhandlingarna nu är avslutade finns det många frågor som kvarstår, säger Sandra Stens.