18 dec
18 december 2023, 10:53

Dags att skriva motioner!

Skriv en motion

Nu är det dags att börja skicka in motioner till kansliet inför kongressen i juni 2024. En motion är en text som handlar om något du vill att föreningen ska jobba för de kommande fyra åren. Din motion måste vara inskickad senast den 11 mars 2024 för att den garanterat ska tas upp på kongressen. På kongressen beslutas sedan om motionen ska bifallas, avslås eller om annan åtgärd ska tas.

Så här skriver du en motion:

Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid, pensioner
Text: Beskrivning av ämnet/problemet
Avslutning: Jag/vi yrkar/hemställer att kongressen verkar för att…
Underteckna med namn eller klubb

Skicka din motion till sbf@sjobefal.se och skriv "Motion till kongressen" i ämnesraden. Är du osäker på hur du ska skriva eller vill ha hjälp att formulera dig? Kontakta kansliet så hjälper vi dig!

Styrelsen går sedan igenom alla motioner och skriver ett förslag på svar eller åtgärd för motionen. Sen är det upp till kongressen, alltså kongressombuden och styrelsen, att besluta om styrelsens förslag ska godkännas eller avslås.