3 maj
3 maj 2023, 10:50

Digitalt forum om förtidspension

Digitalt möte

Den 16 maj anordnar Sjöbefälsföreningen ett digitalt forum med Jonas Hellström från PRI, som administrerar sjöbefälens förtidspension ITP Sjö och Skärgård. Han kommer att berätta om hur förtidspensionen fungerar, vilka villkor som finns och vad man ska tänka på om man vill ansöka. Efteråt kommer det att finnas tillfälle att ställa frågor till Jonas.

Pensionsavtalen ITP Sjö och Skärgård gäller för sjöbefäl som arbetar inom privat sektor i ett rederi där det finns kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen. Avtalen ger rätt att gå i förtidspension redan från 60 års ålder, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Seminariet äger rum den 16 maj klockan 13 på Teams och alla medlemmar är välkomna att delta. Anmäl ert deltagande till adressen malin.persson@sjobefal.se senast den 14 maj för att få en länk till seminariet.