25 jun
25 juni 2024, 12:18

Träffa Sjöbefälsföreningen i Almedalen!

Almedalen

Sjöbefälsföreningen är medarrangörer för två seminarier under Almedalsveckan. Först ut är ett seminarium tillsammans med Blå tillväxt, som är ett branschsamarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk Sjöfart, där vi bland annat kommer att lyfta frågan om hur vi får den svenska sjöfarten att växa. Nytt för i år är att vi kommer ha ytterligare ett seminarium tillsammans med Seko sjöfolk där vi kommer prata om vikten av svensk flagg och schyssta arbetsvillkor till sjöss. Nedan följer mer information om de båda evenemangen.

Botten är nådd - hur får vi svensk sjöfart att växa?
Onsdag 26 juni 9.30 - 10.15
Hamngatan 1, trädgården, "Maritim Mötesplats"

Innehåll: Cirka 90 procent av all svensk import och export transporteras via sjövägen. Sjöfarten är en grundbult för att säkra den svenska handeln och trygga försörjningsberedskapen. Men vi står inför flera utmaningar, den svenska handelsflottan måste växa och behovet av svenskt sjöfolk är stort. Vid årsskiftet levererades utredningen som sjöfarten länge väntat på. Äntligen finns det en politisk vilja att förbättra sjöfartens näringsvillkor genom att se över tonnageskattesystemet och slopa stämpelskatten. Utredningen är ett viktigt steg på vägen mot en växande svensk sjöfart. Men nu behöver ord bli verklighet. Hur kommer politiken jobba för en förändring och vilka åtgärder vill de se? Hur ska de ro utredningens förslag i hamn? Och vad säger branschen själva om vad svensk sjöfart behöver för att växa? Detta och mycket mer kommer diskuteras under Blå Tillväxts seminarium.

Utan svensk flagg - hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?
Onsdag 26 juni 16.00 - 16.45
Hamngatan 1, trädgården, "Maritim Mötesplats"

Innehåll: Vi är ett av de mest sjöfartsberoende länderna i Europa. Den svenska handelsflottan står idag för en mycket liten del av vår egen import och export. Det gör Sverige mycket sårbart i händelse av kris och krig. Gotland är kanske det tydligaste exemplet, som snabbt skulle kunna bli avskuret om Sverige skulle bli attackerat. Läget är allvarligt och det behövs förändring. Den svenska handelsflottan måste öka. Vi måste får till fler fartyg med svensk flagg och svenska villkor så sjöfolket kan känna stabilitet för att i sin tur kunna trygga Sveriges behov av sjötransporter i händelse av kris och krig.

Har du vägarna förbi Visby är du varmt välkommen att komma och lyssna!

Om du inte är på plats kan du titta på våra seminarier på Maritimt forums Youtube-kanal genom att klicka här.