1 jul
1 juli 2024, 17:04

Svensk flagg på agendan under Almedalen

Almedalen

Under föregående vecka var Sjöbefälsföreningen på plats i Visby för Almedalsveckan och Maritim Mötesplats. Här samlades politiker, beslutsfattare och representanter från branschen för att diskutera frågor av vikt och intresse för sjöfarten och hela den maritima näringen. Det var en vecka full av spännande seminarium och diskussioner om sjöfart med bland annat ämnen som kompetensförsörjning, miljö och hållbarhet, totalförsvar och säkerhet på agendan. Ett hett ämne på många seminarium och flertalet diskussioner var frågan om svensk flagg och hur vi ska arbeta för att få fler svenskflaggade fartyg.

 

Sjöbefälsföreningen var under onsdagen medarrangör för två seminarium. Ett seminarie tillsammans med Blå tillväxt, ett branschsamarbete mellan Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk sjöfart, där vikten och behovet av svenskflaggade fartyg diskuterades. På scenen stod Pia Berglund från Svensk sjöfart som moderator och i den politiska panelen deltog Ulrika Heie (C), Peder Björk (S), Eric Westroth (SD) och Magnus Oscarsson (KD). 

 

Under onsdagseftermiddagen hölls även ett seminarie tillsammans med Seko sjöfolk med rubriken "Utan svensk flagg - hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?". Modererade gjorde Lennart Jonsson, tf VD för Sjöbefälsföreningen, och Mikael Lindmark från Seko sjöfolk. Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S) som båda är sjöfartspolitiska talespersoner för sina respektive partier deltog i panelen. En viktig detalj i detta seminariet var att det inte enbart var politiker och högt uppsatta inom branschen som fick komma till tals utan att även våra medlemmar fick en plattform där deras röster fick höras. De hade genom en enkätundersökning fått möjligheten att tycka till och ställa frågor till våra politiker och ett antal medlemmar ställde även upp genom att skicka in filmklipp. 

 

"Varför satsar man inte mer på sjöfarten i Sverige?" var en av frågorna som ställdes, varpå Johanna Rantsi pekar ut problematiken med att sjöfarten för många i allmänheten länge har varit en osynlig del i Sveriges infrastruktur. "Min upplevelse är att sjöfarten har tagits för given. Det har krävts många kriser och krig för att faktiskt få upp ögonen för sjöfarten", säger hon. Mattias Ottosson, som delade Rantsis uppfattning, tillade "Jag tror att ett problem är att det finns en bild av att alla varor som kommer till Sverige åker över Öresundsbron". 

 

Vill du veta mer om vad som diskuterades på Maritim Mötesplats? Alla seminarium finns att se på Maritimt forums Youtubekanal. 

 

Sjöbefälsföreningen var under Almedalsveckan representerade av tf VD Lennart Jonsson, ombudsman Malin Persson, förbundsjurist och ombudsman Sandra Stens samt kommunikatör Madeleine Fagerström.