8 jul
8 juli 2024, 11:48

Medlemmarnas röster hördes i Almedalen

Almedalen

I Almedalen deltog Sjöbefälsföreningen i två seminarier. I det ena, som hölls tillsammans med Seko sjöfolk, fick medlemmarnas åsikter ta plats och de sjöfartspolitiska talespersonerna för Socialdemokraterna och Moderaterna fick svara direkt på medlemmarnas frågor. Text Sofi Cederlöf.

Seminariet gick under namnet ”Utan svensk flagg - hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?” och leddes av Sjöbefälsföreningens vd Lennart Jonsson och Seko sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark. Medlemmarna hade fått göra sina röster hörda både genom en enkät där utvalda svar lästes upp och genom att spela in filmer där de framförde sina åsikter om varför det är viktigt med svensk flagg:

– Om vi bortser från de uppenbara fördelarna, som pensioner, och social trygghet och annat så är jag utbildad i Sverige, för mig är det viktigt att verka för Sverige så att Sverige kommer i åtnjutande av den investeringen, sa Jimmy Samuelsson på Tallink Silja.

– Det är smidigare att jobba under svensk flagg när man bor i Sverige. Men flaggen är inte så viktig, det är villkoren i stort som är viktiga, berättade Jonas Levin på Sirius.

– För att det är en flagg som garanterar schyssta villkor på arbetsplatsen och en bra arbetsmiljö, sa Sanna Kallenberg på Öresundslinjen.

– För att kunna ta del av vårt svenska skyddsnät. Tyvärr har det blivit nästintill omöjligt att jobba på andra flaggor och bo kvar i Sverige i och med de tolkningar som gjorts på senare år av Skattemyndigheten, sa Mats Pontén på Tallink Silja.

De sjöfartspolitiska talespersonerna Johanna Rantsi (M) och Mattias Ottosson (S), som båda sitter i Trafikutskottet, fick sedan bemöta filmerna. Johanna Rantsi känner igen bilden som målas upp:

– När jag reser runt om i landet, för inte så länge sen var jag på Sjöfartshögskolan i Kalmar, så får jag höra samma berättelser. Jag får höra att sjöbefäl inte hamnar på sjön utan på energimarknaden och annat. Och studenter som säger att ska vi jobba på sjön vill vi vara på svenskflaggat. Har vi då inte svenskflaggade fartyg så försvinner de någon annanstans, sa hon.

Ställde frågor direkt till politikerna

Medlemmarna fick också möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna. Jonas Levin undrade om de inte tyckte att det var pinsamt att våra skattemedel går till en danskflaggad ambulansbåt i Göteborgs skärgård?

– Det är pinsamt, sa Mattias Ottosson. Jag har själv åkt med den och vart lite chockad när jag såg den danska flaggan. Det visar på att det regelsystem som vi har i Sverige inte fungerar. Det är klart att regionen i Västra Götaland måste kunna upphandla ett system där man har en svenskflaggad båt. Vi måste kunna ställa krav när vi upphandlar om det är i nationellt säkerhetsintresse. Jag hävdar att det går att använda de undantag som finns i EU-lagstiftningen. Jag tror inte finnarna skulle hamna i det läget, jag vet att fransmännen gör det inte.

Mats Pontén undrade varför det inte har hänt något angående utredningen om tonnage- och stämpelskatten som kom vid årsskiftet?

– Jag vill säga att handling pågår, svarade Johanna Ransti. För ett år sen tillsatte vi en utredning, som har gått i rekordfart för att det har varit så prioriterat för den här regeringen att ro det här i hamn. Nu sitter man på Regeringskansliet och bearbetar detta för att det ska bli så bra som möjligt. Jag delar inte allt som står i utredningen. Jag delar inte att man ska finansiera det via höjda farledsavgifter, jag tycker att man borde kunna inkludera upphandlad trafik, det finns rätt mycket att justera. Jag tror att det är av största vikt att ni från branschen får tycka till så att det här blir så bra som möjligt. Vi är snart redo att leverera.

Jimmy Samuelsson undrade vad politikerna tycker om att tillsätta en sjöfartsminister?

– Ja, jag står till förfogande! Men berätta inte det för Andreas Carlson! sa Johanna Rantsi, till publikens förtjusning. Skämt åsido, jag och Mattias har förmånen att få ägna oss åt sjöfarten då vi har många ledamöter i trafikutskottet. Det ger oss större möjlighet att fördjupa oss i frågor. Samma möjlighet har inte mindre partier. Det är bra att vi i de stora partierna har pekat ut att sjöfarten är så pass viktig att vi behöver ha en person som är ansvarig. Det är i alla fall ett litet steg på vägen av att se att sjöfarten står högt upp på den politiska agendan.

– Infrastrukturministern idag har också bostäderna, det tror jag är för mycket, vi skulle haft en renodlad infrastrukturminister. Jag brinner för sjöfarten, men den fungerar inte om inte hamnarna fungerar, om inte järnvägen till hamnarna fungerar. Där är det viktigt att se helheten, svarade Mattias Ottosson.

Svårt att återuppliva behörighet

Under seminariet lyfte Lennart Jonsson och Mikael Lindmark vikten av att kompetensförsörjningen i branschen fungerar och att de svenska sjöbefälsstudenterna faktiskt har svenskflaggade fartyg att göra praktik på för att garantera en återväxt i branschen. Men också frågan om att det inte är helt enkelt att återuppliva sina behörigheter om man gått i land under en period, men vill gå till sjöss igen. Det är väldigt kostsamt för den enskilde, men kan finnas en stor samhällsnytta till en liten kostnad för samhället, vilket skulle göra det ganska enkelt få ut många sjöbefäl i yrket igen. Seminariet avslutades med att medlemmarna fick göra ett medskick till alla beslutsfattare på Maritim mötesplats.

– Förstå allvaret i detta, vi närmar oss en punkt när det kanske inte längre finns svensk sjöfart. Svenska Amerika Linien hade som slogan ”Ships under Swedish registry and Swedish flag with traditional Swedish seamanship since Viking times”. Det var någonting man var stolt över. Slarva inte bort det nu med en massa politiskt käbbel, utan kom till handling! avslutade Jimmy Samuelsson.