Aktuellt

2022-06-28

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Sjöbefälsföreningens medlemmar som är statligt anställda är också medlemmar i Saco-S och omfattas på så sätt av den nya överenskommelsen.

Läs mer »
2022-06-22

Glad midsommar!

Glad midsommar!

På midsommarafton, fredag den 24 juni, är kansliet och växeln stängd. Det går bra att maila till sbf@sjobefal.se. Mail som inkommer under helger läses nästkommande vardag.

Sjöbefälsföreningen önskar alla en glad midsommar!

Läs mer »
2022-06-22

Information från valmyndigheten

Information från valmyndigheten

Du som är sjöman på fartyg i utrikes fart kan brevrösta från utlandet. Den 11 september 2022 är det val i Sverige till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är röstberättigad och befinner dig utomlands när det är val kan brevrösta, det vill säga skicka din röst med posten. Du kan även förtidsrösta på flera ambassader och konsulat.

Om du vill brevrösta behöver du beställa brevröstningsmaterial. Du kan beställa materialet från Valmyndighetens webbplats från och med den 1 juni. Du kan också beställa materialet från en kommun, många svenska ambassader och konsulat.

Läs mer »
2022-06-22

Skatteavdrag gör a-kassan billigare

Skatteavdrag gör a-kassan billigare

Nu blir det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter man betalat till sin a-kassa. Skatteavdraget är på 25 procent och gäller från den 1 juli 2022. Den som har betalat sin avgift till a-kassan kommer inte att behöva göra något själv för att dra nytta av avdraget – a-kassan meddelar Skatteverket och avdraget kommer automatiskt med i personens självdeklaration.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget på 25 procent blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor.

Läs mer »
2022-06-17

Sjöbefälsföreningen kommer till Almedalen

Sjöbefälsföreningen kommer till Almedalen

Sjöbefälsföreningen kommer att vara på plats i Almedalen. På tisdagen den 5 juli kl 13.00 arrangerar vi seminariet "Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?" tillsammans med Blå Tillväxt. Kom gärna förbi och lyssna!

Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?
Arrangör: Blå Tillväxt (Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Föreningen Svensk Sjöfart)

Datum och tid: 5/7 2022 13:00 – 13:45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Läs mer »
2022-05-12

Sjöbefälsföreningen kommer till Chalmers

Sjöbefälsföreningen kommer till Chalmers

På tisdag nästa vecka, den 17 maj, kommer Sjöbefälsföreningen till Chalmers för att träffa eleverna i salen "Alfa". Klockan 16-17 är det öppet för alla att vara med. Klockan 17 kommer fokus ligga på avgångselevernas frågor inför deras inträde på arbetsmarknaden. Kom dit och träffa våra ombudsmän Karl Huss och Johan Marzelius och hör dem berätta om arbetsmarknadsläget, löner, avtal, pension och försäkringar. Samt varför det är viktigt att vara med i facket. Det kommer även att avsättas tid för frågor och så ta chansen att komma dit och få svar på allt du undrar över!

Läs mer »
2022-05-06

Blå Tillväxt välkomnar tillkännagivande om tonnageskatten

Blå Tillväxt välkomnar tillkännagivande om tonnageskatten

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning. Parterna i Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) har länge poängterat vikten av att tonnageskattesystemet utvecklas och välkomnar beskedet. 
 

Läs mer »
2022-05-03

Sjöbefälsföreningen kommer till Career Event

Sjöbefälsföreningen kommer till Career Event

Den 13 maj kommer Sjöbefälsföreningen att finnas på plats på studentmässan Career Event på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Där kommer ni bland annat kunna träffa vår medlemsrådgivare Rebecka Fransson, vår ombudsman Karl Huss och vår vd Oscar Lindgren, som kommer att svara på era frågor.

Hoppas att vi ses där!

Läs mer »
2022-03-17

Vi firar kollektivavtalets dag!

Vi firar kollektivavtalets dag!

Den svenska modellen lever och utvecklas. Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed pension och försäkring via jobbet. Därför firar vi Kollektivavtalet dag den 17 mars. På avtalat.se finns samlad information om tjänstepension och försäkringar som ingår för dig som privatanställd. Du kan också anmäla dig till ett av våra webbinarium för att lära dig mer.

Läs mer »

Sidor