Om oss

Ocean

Vem bestämmer på kongressen?

Kongressombuden är, tillsammans med styrelsen, de som beslutar under kongressen. Cirka två veckor innan kongressen kommer kongressmaterialet att skickas ut till ombuden. Här finns styrelsens rapporter och förslag till budget, årsredovisningarna från de föregående fyra åren, motioner som kommit in från medlemmarna och styrelsens förslag till svar. Om det finns förslag på ändringar av stadgar finns de också med här. Inför kongressen läser ombuden igenom alla handlingar så att de är förberedda på kongressen.


Under själva kongressen deltar ombuden i diskussioner och röstar om att godkänna eller avslå styrelsens rapporter och budgetförslag, styrelsens svar på motionerna samt eventuella stadgeändringar. Det är också kongressombuden som, tillsammans med styrelsen, väljer en ny styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning och nya kommittémedlemmar. De som blir valda som kongressombud är det för hela kongressperioden, som är fyra år. Det betyder att om det skulle hållas en extrakongress under perioden så kallas ombuden in igen.


Valberedningen måste nominera minst 75 kandidater till kongressombud, varav 9 ska vara intendenturbefäl, 33 nautiska befäl och 33 tekniska befäl. De röstberättigade medlemmarna får sedan välja 30 kongressombud, varav 4 ska vara intendenturbefäl, 13 ska vara nautiska befäl och 13 ska vara tekniska befäl. Minst två kongressombud ska tjänstgöra i inrikes sjöfart respektive inom offentlig sjöfart.


Alla aktiva och interaktiva medlemmar kan kandidera till kongressombud. Just nu är nomineringen till kongressombud avslutad. Den 15 november 2023 öppnar kongressvalet då aktiva och interaktiva medlemmar kan rösta på vilka som ska representera dem på kongressen.