Avtal och lönebilagor

Ocean

Utlandsavtalet

Utlandsavtalet reglerar villkoren för dig som arbetar som befäl i ett rederi som är anslutet till SARF men vars fartyg är flaggade utanför Sverige. Bland annat regleras lösningar för de socialförsäkringar som faller bort när man, genom utlandsarbete, inte längre ingår i det svenska socialförsäkringssystemet som Försäkringskassan administrerar. Det kan gälla till exempel sjukförsäkring och pension.