Om oss

Ocean

Vad är en kongress?

Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ. Det är ett möte som brukar pågå i tre dagar och där fattas bland annat beslut om föreningens inriktning, ekonomi, styrelsens ansvarsfrihet och vilka frågor föreningen ska driva framöver. Det är också kongressen som väljer styrelse och styrelsesuppleanter, revisorer, valberedning och kommittéer. Ordinarie kongress hålls vart fjärde år.

Nästa kongress kommer att hållas den 11–13 juni 2024 i Helsingborg.

På kongressen är det kongressombuden och styrelsen som har rösträtt. Styrelsen har dock inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och val av revisorer. Kongressombuden väljs av alla aktiva och interaktiva medlemmar som har anmält sin mailadress till föreningen senast den 10 november 2023.