Om oss

Ocean

Skriv en motion

En motion är ett förslag på något som du vill att föreningen ska göra den kommande kongressperioden (alltså de kommande fyra åren efter kongressen). Det kan handla om en viss fråga du vill att föreningen ska driva, en ändring i stadgarna du tycker är nödvändig eller något annat som du vill att föreningen ska göra. Alla som är medlemmar i Sjöbefälsföreningen har rätt att skicka in motioner till kongressen.

Det finns inga krav på att en motion ska skrivas på ett visst sätt, men det är viktigt att man förstår vad det är du vill, det vill säga vad du yrkar på. Det här är ett exempel på hur en motion kan se ut:

  • Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid, pensioner
  • Text: Beskrivning av ämnet/problemet
  • Yrkandet: Jag/vi yrkar att kongressen verkar för/beslutar att…
  • Underteckna med namn eller klubb

Du skickar in din motion till Sjöbefälsföreningens kansli på sbf@sjobefal.se. Din motion måste ha kommit in till kansliet senast den 11 mars 2024 för att kongressen garanterat ska behandla den. Styrelsen går sedan igenom alla motioner och skriver ett förslag på svar eller åtgärd för motionen. Sen är det upp till kongressen, alltså kongressombuden och styrelsen, att besluta om styrelsens förslag ska godkännas eller avslås.