Om oss

Ocean

Kongress 2024

Sjöbefälsföreningens nästa kongress kommer att hållas den 11-13 juni 2024 i Helsingborg. Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ och där fattas bland annat beslut om föreningens inriktning, ekonomi, styrelsens ansvarsfrihet och vilka frågor föreningen ska driva framöver. På kongressen väljs också styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och övriga funktioner.

Bilder från kongressen 2024

Bilder från kongressen 2024, som hölls i Helsingborg mellan den 11-13 juni. 

Klicka här