Uppdatering om läget fredag den 17 april

2020-04-17

Uppsägningar i Eckerö-Birka och Stena

Förhandlingarna om uppsägningar i Eckerö-Birka är nu avslutade och arbetsgivaren har tyvärr valt att säga upp samtliga befäl. Sjöbefälsföreningen fick igenom en förlängd uppsägningstid för de mest utsatta, det vill säga de med kortast uppsägningstid.

– Det är naturligtvis jättetråkigt att Eckerö valde att säga upp sina anställda istället för att hitta en lösning genom avtalet om korttidsarbete som vi har tecknat med dem. Jag känner verkligen med de anställda och förstår att det är mycket oro och osäkerhet just nu. Jag hoppas dock att trafiken kan komma igång igen innan uppsägningstiderna löper ut så att uppsägningarna kan dras tillbaka och ingen behöver bli arbetslös, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

Förhandlingarna om uppsägningar i Stena är avslutade för driftsbefälen och Sjöbefälsföreningen har lyckats reducera antalet uppsägningar. Detaljerna i den förhandlingen har kommunicerats lokalt till de berörda medlemmarna. Nu kvarstår vissa detaljer för intendenturbefälen innan den förhandlingen kan avslutas.

– Stena har en annan bild av framtiden för passagerartrafik än vad vi har, vilket gör att de har valt att stänga ner hela linjer och säga upp personal. Vi tycker att detta är jättetråkigt och precis som i Eckerö förstår vi att många i Stena är oroliga för sin framtid just nu. Jag tycker dock att det är viktigt att komma ihåg att innan den här krisen så var arbetslösheten för befäl extremt låg och branschen åkte land och rike runt för att rekrytera till sjöbefälsskolorna. Det bådar ändå för att framtiden ser ljus ut när den akuta krisen har lagt sig, säger Mikael Huss.

Om du har blivit uppsagd och har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss, antingen till din lokala klubb eller Sjöbefälsföreningen centralt. Då våra ombudsmän och förtroendevalda har väldigt mycket att göra just nu så rekommenderar vi att du hör av dig via mail på sbf@sjobefal.se.

Nytt förslag från regeringen om korttidsarbete

Regeringen har nu föreslagit en utökad version av korttidsarbetet. Under maj, juni och juli ska anställda kunna få 80 procents arbetsminskning, det vill säga arbeta 20 procent, med 88 procent av lönen. Staten kommer att ta en stor del av lönekostnaden. Fortfarande gäller taket för stödet på löner upp till 44 000 kronor, överskjutande del är oförändrad och bekostas av arbetsgivaren.

Viking Lines lokala avtal har nu uppdaterats med de nya reglerna och fler rederier är på gång med dessa ändringar. Information om detta kommer att gå ut lokalt i berörda rederier när ändringarna är på plats.

Det är många som har frågor om korttidsarbete och reglerna ändras och uppdateras kontinuerligt. För att få reda på vad som gäller i just ditt rederi, kontakta din lokala klubb eller Sjöbefälsföreningen centralt på sbf@sjobefal.se.

Du kan också gå in på Tillväxtverkets sida och läsa deras fråga och svar. Klicka här för att komma till Tillväxtverket

Till alla nyheter