Kammarrätten gav SBF-medlem rätt mot A-kassa

2018-04-20

Sjöbefälsföreningen har företrätt en medlem i kammarrätten i ett mål mot Ledarnas arbetslöshetskassa och medlemmen fick rätt. Ledarnas arbetslöshetskassa ansåg att medlemmen inte skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning när han blev arbetslös på grund av att han under sin vederlagsledighet arbetat i sitt skogs- och jordbruk. Medlemmen har haft en heltidsanställning på en oljeplattform i Norge och blev arbetslös i september 2015.

Kammarrätten ansåg att det inte har någon betydelse att medlemmen sedan 1992 bedrivit verksamhet i sitt skogs- och jordbruk. Arbetstidens förläggning har varit två veckors arbete på oljeplattform och fyra veckor hemma, vilket är en för yrket normal arbetstid för heltidsarbete. Då medlemmen har arbetat heltid och inte har varit förhindrad att utföra sitt arbete på oljeplattformen på grund av att han bedrivit egen verksamhet anser kammarrätten att verksamheten i skogs- och jordbruket som bedrivits är att betrakta som en bisyssla och att han har rätt till A-kassa.

 

Till alla nyheter