Fure Nord fick svensk flagg igen

2018-02-28

Den 21 februari flaggades Furetanks fartyg Fure Nord in. Sjöbefälsföreningens ombudsman Johan Marzelius var på plats när den färöiska flaggan halades och den svenska hissades.

Furetank planerar att även flagga hem Fure West, dessutom kommer tre av Furetank beställda nybyggen att få svensk flagg, den första ska levereras i april. Utöver Furetanks beställda nybyggen har även Älvtank beställt två fartyg och Thunbolaget ett, även dessa fartyg ska få svensk flagg.
 

Fure Nord flaggas in
Foto: Johan Marzelius

Till alla nyheter