Utlandsavtalen klara

2023-05-02

I slutet av april kom Sjöbefälsföreningen överens med Sarf om ett nytt utlandsavtal. Resultatet av förhandlingarna blev att lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknas från den 1 februari 2023 med 5,5 procent. Lönerna har justerats med hänsyn till effekten av ändringar i skattesystemet, nya kost- och traktamentesersättningar samt ändringar avseende löner och tillägg enligt uppgörelsen i storsjöavtalet. Det kan noteras att storsjöavtalets bruttolönehöjning på 4,1 procent motsvarar en nettolönehöjning på 5,5 procent.

Klicka här för att se de nya lönetarifferna.
 

Till alla nyheter