Tallink Silja varslar 450 anställda

2020-05-20

Tallink Silja har tyvärr beslutat att varsla 450 anställda om uppsägning. Sjöbefälsföreningen har ännu inte fått information om hur många av befälen som berörs av varslet. Sjöbefälsföreningen hoppades in i det längsta att avtalet om korttidspermittering skulle kunna användas för att undvika uppsägningar. Tyvärr upplever Tallink Silja att krisen som orsakats av Corona verkar bli mer långvarig än de först hade trott.
– Vi förstår att det här är ett extremt tungt besked för våra medlemmar i Tallink Silja och att många nu är väldigt oroliga. Vi kommer att göra vårt yttersta för att lindra effekterna av detta, säger Lennart Jonsson, ombudsman i Sjöbefälsföreningen.
Varselförhandlingarna kommer att inledas nästa vecka, den 26 maj. Mer information har skickats ut lokalt till medlemmarna i Tallink Silja.
 

Till alla nyheter