Tallink Silja flaggar ut M/S Galaxy

2022-08-01

I slutet av förra veckan meddelade Tallink Silja att svenskflaggade M/S Galaxy kommer att chartras ut till Nederländerna under en längre tidsperiod. De meddelade även att de kommer att flagga ut M/S Galaxy till estnisk flagg och att besättningen varslas om arbetsbrist. Totalt berörs 265 personer, enligt Tallink Silja. 
– Det här är ett jättetungt besked för våra medlemmar ombord på Tallink Silja, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen. Vi kommer att göra allt vi kan för våra medlemmar i denna svåra tid.
Arbetsbristförhandlingar kommer att inledas inom kort. 
Mer information har gått ut lokalt till medlemmarna i Tallink Silja. Om du har frågor eller behöver hjälp kan du alltid vända dig till oss på Sjöbefälsföreningen. Antingen till din lokala klubb eller till Sjöbefälsföreningen centralt på sbf@sjobefal.se eller 08-518 356 00.
 

Till alla nyheter