Skatteverket svarar om 183-dagarsregeln

2020-05-18

Sjöbefälsföreningen har tidigare skrivit till Skatteverket för att uppmärksamma dem på att vissa av våra medlemmar, som använder sig av den så kallade 183-dagarsregeln, hamnar i en svår situation nu när Corona i princip stoppat av- och påmönstringar. 183-dagars regeln innebär att en sjöman kan bli skattebefriad i Sverige om vissa krav uppfylls, bland annat att jobba i oceanfart i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Nu finns det en risk att vissa får svårt att uppfylla den regeln när de inte kommer ombord.

Sjöbefälsföreningen har därför uppmanat Skatteverket att gå ut med information om huruvida säkerhetsventilen i lagen, som säger att de kan göra undantag från reglerna i en force major-situation, kommer att användas nu. Detta är en situation då regelverket inte kommer att kunna uppfyllas på grund av omständigheter som varken arbetsgivare eller sjöman kan råda över.

Nu har Skatteverket formellt svarat Sjöbefälsföreningen i ett brev (klicka på länken längst ner på sidan för att läsa brevet i sin helhet).  I brevet skriver de bland annat att:

"Skatteverket anser att coronaviruset, även om sjömannen inte själv är sjuk, är ett sådant ändrat förhållande som hen själv inte kan påverka. Säkerhetsventilen kan därför vara tillämplig så länge den hindrar att arbetet kan utföras på vanligt sätt.
Om en anställning måste avbrytas innan sjömannen har hunnit tjänstgöra 183 dagar ombord på fartyg i oceanfart anser Skatteverket att säkerhetsventilen kan tillämpas tidigast när hälften av de 183 dagarna (d.v.s. minst 92 dagar) ombord på fartyg i oceanfart har passerat. Inkomsten som har tjänats in vid arbete ombord kan då vara skattefri."

Däremot blev det ett negativt besked till de sjömän som sitter hemma och inte kunnat komma ombord för att jobba på grund av stängda gränser:

"Om sjömannen var i Sverige under en ledighet när det blev omöjligt att återvända för tjänstgöring ombord och sjömannen även efter den ordinarie ledigheten uppbär inkomst för arbetsbefriad tid under vistelsen i Sverige har den inkomsten inte tjänats in vid arbete ombord på fartyg. Denna inkomst ska beskattas eftersom inte det grundläggande kravet att inkomsten är intjänad under anställning ombord vid vistelse utomlands är uppfyllt. Oceanfartregeln är överhuvudtaget inte tillämplig eftersom det inte längre är fråga om en inkomst p.g.a. arbete ombord. Säkerhetsventilen kan då inte tillämpas. Inkomsten ska beskattas i Sverige om inte ett skatteavtal hindrar svensk beskattning."

– Vi kommer att svara på brevet med ytterligare frågor till Skatteverket och vi återkommer med mer information så fort vi har någon sådan, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

Klicka här för att läsa brevet från Skatteverket
 

Till alla nyheter