Skatteavdrag gör a-kassan billigare

2022-06-22

Nu blir det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter man betalat till sin a-kassa. Skatteavdraget är på 25 procent och gäller från den 1 juli 2022. Den som har betalat sin avgift till a-kassan kommer inte att behöva göra något själv för att dra nytta av avdraget – a-kassan meddelar Skatteverket och avdraget kommer automatiskt med i personens självdeklaration.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget på 25 procent blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor.

Riksdagen har beslutat att åldersgränserna för pensionssystemet och angränsande trygghetssystem ska höjas ett år från och med 2023. Arbetslöshetsförsäkringen är ett av de trygghetssystemen vilket innebär att åldersgränsen för rätten till arbetslöshetsersättning och medlemskap i en arbetslöshetskassa höjs från 65 till 66 år 2023. Höjningen innebär också att åldern när medlemskapet upphör automatiskt höjs till 66 år. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och förändringen gäller för dem som fyller 65 år 2023.

Till alla nyheter