Sjöbefälsföreningen vann i Arbetsdomstolen

2023-01-18

Sjöbefälsföreningen har drivit en tvist i Arbetsdomstolen mot skärgårdsrederiet Rederi Ballerina och Almega gällande minusvederlag. Idag meddelades Arbetsdomstolens dom, som är till Sjöbefälsföreningens fördel. Ballerina och Almega ska betala skadestånd till Sjöbefälsföreningen på 40 000 kronor, samt rättegångskostnader.

– Vi är jätteglada att Arbetsdomstolen valde att gå på vår linje. Den här domen är principiellt viktig för oss och våra medlemmar, säger Oscar Lindgren, vd på Sjöbefälsföreningen.

Tvisten gällde att Sjöbefälsföreningens medlemmar i Sjövägen, som ägs av Rederi Ballerina, schemalades för lite arbetstid under sina arbetsveckor. Detta ledde till att rederiet skrev minus på de anställdas vederlagssaldo. De anställda skulle sedan ”arbeta in” det negativa vederlaget.

Sjöbefälsföreningen uppmärksammades på detta och kallade då till lokal förhandling. Då parterna inte kom överens lyftes frågan centralt, men inte heller där kunde enighet nås. Sjöbefälsföreningen valde då att stämma Rederi Ballerina i Arbetsdomstolen, AD.

Idag meddelades domen, som gav Sjöbefälsföreningen rätt. Slutsatsen i domen lyder:

”Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att bolaget har brutit mot strömmaavtalet genom att tillföra var och en av arbetstagarna ett negativt vederlagssaldo och genom att senare låta var och en av dem arbeta in det negativa vederlagssaldot. För kollektivavtalsbrottet ska bolaget betala allmänt skadestånd till förbundet.”

– Vår hållning har hela tiden varit att vederlag är intjänad ledighet och det är inte något som kan ge ett minussaldo. Vi har varit övertygade om att det är så våra kollektivavtal ska tolkas, och vi är glada över att AD delar den uppfattningen, säger Oscar Lindgren.

Till alla nyheter